Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü

Tanıtım

Program Tanımı

Deniz Ulaştırma ve İşletme programı, deniz ticaret sektöründe ihtiyaç duyulan vardiya zabitini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ders programları, Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi’nde yer alan ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri’nden Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW)’nın öngördüğü A-II/1 Vardiya Zabitliği eğitim programı ve Yüksek Öğretim Kurulu kriterlerine uygun olarak yürütülmektedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu diplomasını almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, ön lisans seviyesinde eğitim-öğretim veren bir programdır.


Kayıt Kabul Koşulları

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi projesi çerçevesinde faaliyetine devam etmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi projesi uyarınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından programa sınavsız olarak yerleştirilen öğrencilerin dosyaları değerlendirilirken öncelikli ölçüt, öğrencinin mezun olduğu meslek lisesinin İstanbul Bölgesi’nde olmasıdır. Daha sonra ise, sırasıyla Anadolu Teknik Lisesi mezunlarına ve Meslek Lisesi mezunlarına öncelik tanınmaktadır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için kayıtlı oldukları öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum kredi Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre 120’dir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Galatasaray Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime Organization(IMO) tarafından belirlenen standartlarında denizcilik eğitiminin uygulamasını yapabilir
2 Uluslararası denizcilik kavramlarına hakimdir
3 Dünya deniz ticaretini ve yapısını tanır
4 Denizcilik Mesleki İngilizce kavramlarını kullanabilir
5 Farklı gemi tipi tanımlarına hakimdir
6 Deniz hukuku hakkında genel bilgileri kavrar ve kullanabilir
7 Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir
7 Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız Türk Deniz Ticaret filosunu gemilerinde çalışmalarına devam etmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarda öğrenim görmek üzere dikey geçiş başvurusunda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Final grade and calculation
The final grade of the students for one course in the higher education organization is determined with the relative evaluation method. According to the relative evaluation method, the final grade is determined by the educational staff member who had given the course based on the success of the student within his/her studies within the semester together with the final exam mark at the end of the semester or in the make-up exam by also considering the general success level of the class. When calculating the final grades of the students who did not take the final exam or make-up exam, the exam mark of the final exam or make-up exam shall be entered as zero (0). The final grades and their numerical equivalents are as follows:
Final Grade     Numerical Value
            AA       4,00
            BA       3,50
            BB       3,00
            CB       2,50
            CC       2,00
            F          0,00
The final grade of a course must be CC as a minimum to be considered successful in that course. The students who fail a course by taking (F), a make-up exam will be given.


Eğitim Türü

Bu program bir ikinci öğretim önlisans programıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Öğr.Gör.Çağlayan TOP
Adres:
Telefon Numarası: 208
E-Posta adresi: ctop@gsu.edu.tr


Scroll to Top