le Programme de master professionnel en droit de l´Homme

Introduction

Description du programme


Diplôme conféré


Niveau de qualification


Conditions d'accès


Exigences du programme et régulations


Reconnaissance des acquis préalables


Acquis d'apprentissage du programme


Profil professionnel des diplômés


Accès à un niveau d'études supérieur


Système de notation et informations sur la répartition des notes

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Dersinin yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı % 40’dan az, % 60’dan çok olmamak koşulu ile yarıyıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu

Katsayı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

F

0

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Ayrıca, sınav sonucu, seminer dersi, tez ya da dönem projesinin değerlendirilmesinde aşağıdaki notasyonlardan da yararlanmak mümkündür.

Notasyon

Açıklama

IA

Derse devamsızlık nedeniyle başarısız

NP

Yarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız

BL

Başarılı

BS

Başarısız


Organisation des études


Communication

Directeur de département (ou équivalent): Koordinatör: Doç. Dr. Burak ÇELİK
Adresse: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Téléphone: 0212 227 44 80
E-Mail: bcelik@gsu.edu.tr


Scroll to Top