Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Türk Dış Politikası: Kavramlar, Aktörler, Sorunlar(RI-614)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-614 Türk Dış Politikası: Kavramlar, Aktörler, Sorunlar 2 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Dış Politikasının çeşitli kavramlar, olaylar, temalar ve liderler çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Osmanlı Devleti’nin son döneminden başlayarak, günümüze kadar Türkiye’nin dış politikada karşılaştığı başlıca sorunlar, bu sorunlar karşısında takip ettiği stratejiler ve liderlerin öncelikli dış politika hedefleri ele alınacaktır.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrenciler uluslararası sistemde, iç politikada ve Türkiye’nin yakın çevresinde meydana gelen değişiklikler çerçevesinde Türk Dış Politikasını analiz edebilecek yetkinliğe kavuşacaktır. Aynı zamanda, öğrenciler Türkiye’nin günümüz dış politikasındaki ana gündem maddelerini değişim-devamlılık perspektifinden inceleyebilecektir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası
- Baskın Oran, Türk Dış Politikası, C :1, 1919-1980
- Baskın Oran, Türk Dış Politikası, C :2, 1980-2001
- Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikası
- Ali Faik Demir, Türk Dış Politikasında Liderler
- Serge Sur, Relations Internationales
- Philippe Moreau Defarges, Relations internationals, Tome:2, Questions mondiales.
- Oral Sander, Ankanın Yükselişi ve Düşüşü
- İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları(1920-1945), C:I
- Nikolaos Van Dam, Suriye’de İktidar Mücadelesi
- Ali Faik Demir, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya
- Beril Dedeoğlu, Adım Adım Avrupa Birliği
- Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri(1920-1953)
- Burcu Bostanoğu, Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası
- Mohammad Reza Djalili, İran’ın Son İki Yüzyıllık Tarihi
- Semih Vaner, Türk Yunan Uyuşmazlığı
- Olivier Roy, Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve dersin tanıtımı
2 Dış politika ve diplomasi çerçevesi
3 Türk dış politikasını belirleyen unsurlar
4 Osmanlı dış ilişkileri ve Türkiye’ye etkileri
5 Türkiye-İran ilişkileri
6 Türkiye-Irak ilişkileri
7 Türkiye-Suriye ilişkileri
8 Türkiye’nin Kafkasya politikaları
9 Türkiye-Türk dünyası ilişkileri
10 Batı Trakya Sorunu
11 Ege’deki hukuki ve politik gerginlikler
12 Kıbrıs sorunu
13 Türkiye-Rusya ilişkileri
14 Türkiye-ABD ilişkileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top