Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Sözlükbilgisi(LFR406)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR406 Sözlükbilgisi 8 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) OSMAN SENEMOĞLU osenemoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Présentation des principes et problèmes de la lexicographie; préparation des dictionnaires.
İçerik Dans ce cours on se propose d'étudier l'histoire des dictionnaires de la langue française, analyser les préfaces des dictionnaires comme Le Petit Robert, le TLF informatisé, etc.; les techniques des défitions à partir des textes de Josette Rey-Debove, Alain Rey, etc.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve genel sunuş
2 Sözlük yazım teknikleri
3 Genel dil sözlükleri üstüne gözlemler
4 Sözlük yazımda anlambilimin işlevi
5 Sözlüklerin anlambilimsel çözümlemesi
6 Uygulamada karşılaşılan sorunlar
7 Eşsürem (synchronie) ve artsüerm (diachronie) kavramlarının sözlük yazımdaki yeri
8 Ara sınav
9 Sentagmatik ve paradigmatik ilişkilerin sözlük yazımdaki yeri
10 Sözlüklerin sınıflandırılması
11 Sözlüklerin göstergebilimsel yapısı
12 Sözlük kullanımı
13 Ödevler, sunuşlar, tartışma
14 Ödevler, sunuşlar, tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top