Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Çeviride Eleştiri(LFR418)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR418 Çeviride Eleştiri 8 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili
Türü
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Şilan KARADAĞ silanevirgen@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse dair/ Çeviride eleştiriye giriş (Holmes-Toury Tablosuna Munday’ın eklediği çeviri eleştirisi şeması üzerinden farklı yaklaşımları ele alma, geçen dönem aktarılan çeviri eleştirisi şablonu tekrarı/ Ana hatlarıyla yaklaşımlar/ Dönem içindeki tüm ödevlerin verilmesi
2 Fransızca-İspanyolca-İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı çeviri eleştirisi / İş olarak çeviri 1: Çeviri ve Yayın dünyası
3 Fransızca-İspanyolca-İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı çeviri eleştirisi/ Çeviri için CV hazırlama, NLP, beden dili, çevirmen ve sağlık
4 Fransızca-İspanyolca-İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı çeviri eleştirisi
5 İkinci dilden çeviri eleştirisi/ Çeviri editinde Office araçlarını kullanma
6 İkinci dilden çeviri eleştirisi / Sözlü çeviri, çalıştığınız şirket içinde sözlü çeviri, turizm.
7 İkinci dilden çeviri eleştirisi /Yazılı çeviri, Tercüme Büroları, diğer şirketler, çalıştığınız şirket için yazılı çeviri
8 İkinci dilden çeviri eleştirisi
9 ÇALIŞMA 3, Çeviri editörlüğü, gönüllü bir çevirmen tarafından yapılan alt yazı çevirisinin çeviri sorunları ve yöntemleri, dil, Türkçe açısından ele alınması,
10 ÇALIŞMA 3, Çeviri editörlüğü,
11 ÇALIŞMA 3, Çeviri editörlüğü,
12 ÇALIŞMA 3, Çeviri editörlüğü
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 ÇALIŞMA 1: Kenizé Mourad’ın De la part de la princesse morte Fransızca orijinal metnin İspanyolca, İngilizce Türkçe çevirilerinden bölümlerin, çeviri eleştirisi bakış açısıyla karşılaştırılması
2 ÇALIŞMA 1: Kenizé Mourad’ın De la part de la princesse morte Fransızca orijinal metnin İspanyolca, İngilizce Türkçe çevirilerinden bölümlerin, çeviri eleştirisi bakış açısıyla karşılaştırılması
3 ÇALIŞMA 1: Kenizé Mourad’ın De la part de la princesse morte Fransızca orijinal metnin İspanyolca, İngilizce Türkçe çevirilerinden bölümlerin, çeviri eleştirisi bakış açısıyla karşılaştırılması
4 ÇALIŞMA 1:Sunum
5 ÇALIŞMA 2, İkinci Dilden Çeviri: Laura Esquivel’in Como agua para chocolate, Fransızca çevirisi üzerinden yapılan ikinci dilden Türkçe çevirisinden bölümlerin İspanyolca orjinali ile karşılaştırılarak çeviri eleştirisi.
6 ÇALIŞMA 2, İkinci Dilden Çeviri: Laura Esquivel’in Como agua para chocolate, Fransızca çevirisi üzerinden yapılan ikinci dilden Türkçe çevirisinden bölümlerin İspanyolca orjinali ile karşılaştırılarak çeviri eleştirisi.
7 ÇALIŞMA 2, İkinci Dilden Çeviri: Laura Esquivel’in Como agua para chocolate, Fransızca çevirisi üzerinden yapılan ikinci dilden Türkçe çevirisinden bölümlerin İspanyolca orjinali ile karşılaştırılarak çeviri eleştirisi.
8 ÇALIŞMA 2, İkinci Dilden Çeviri: Sunum
9 ÇALIŞMA 3, Çeviri editörlüğü: Walking with Dinosaurs/Dinozorlarla Yürümek çevirisinin kontrol edilip yayına hazır şekilde yayıncıya teslim edilmesi
10 ÇALIŞMA 3, Çeviri editörlüğü: Walking with Dinosaurs/Dinozorlarla Yürümek çevirisinin kontrol edilip yayına hazır şekilde yayıncıya teslim edilmesi
11 ÇALIŞMA 3, Çeviri editörlüğü: Walking with Dinosaurs/Dinozorlarla Yürümek çevirisinin kontrol edilip yayına hazır şekilde yayıncıya teslim edilmesi
12 ÇALIŞMA 3, Çeviri editörlüğü: Sunum
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top