Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Fransız Edebiyatı Tarihi(LFR114)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR114 Fransız Edebiyatı Tarihi 2 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Damla ERKAY (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Giriş dersi niteliğinde olan bu ders Fransız edebiyatı eğitimine yeni başlayan öğrencilere dört yıl boyunca farklı sınıflarda okuyacakları Fransız edebiyatının yüzyıllar içerisindeki gelişimini ve edebiyatla ilgili temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik Ortaçağ'dan günümüze Fransız edebiyatı
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı dönemlerdeki yazınsal akımlar ve bu akımların temsilcisi olan ve dönemin Fransız edebiyatına damga vuran önemli yazar ve yapıtları tanıma.
Ortaçağ’dan günümüze Fransız edebiyatının gelişimini bütünlük içinde değerlendirebilme
Tarihsel bir perspektif içinde söz konusu dönemin Fransız yazını ile tarihsel, sosyal, siyasal ve düşünsel koşulları arasında bağlantılar kurma becerisini kazanma
Öğretim Yöntemleri Anlatım
Kaynaklar Söz konusu periyod ve yüzyıllara ilişkin seçme metinler
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Les racines profondes de la littérature française : la bible (mythes bibliques), la Grèce antique et littérature latine Le Moyen Âge : Naissance et l’évolution de la langue française : du latin au français
2 Présentation historique Présentation littéraire, Moyen Age: Naissance de la littérature française -Courants littéraires : Les chansons de geste/Poésie courtoise/Roman de la chevalerie
3 Moyen Age: Courants littéraires : Les chansons de geste/Poésie courtoise/Roman de la chevaleri
4 Le XVIe siècle Présentation historique et littéraire
5 L’Humanisme, la Renaissance, la Réforme et La Pléiade
6 Le XVIIe siècle Présentation historique et littéraire
7 Partiel
8 Le Baroque, la Préciosité, le Classicisme
9 Le XVIIe siècle Présentation historique et littéraire Philosophie des Lumières
10 Philosophie des Lumières
11 Le XXe siècle Présentation historique et littéraire
12 Le XIXe siècle Courants littéraires: Romantisme, Réalisme, Symbolisme
13 Le XIXe siècle Courants littéraires: Romantisme, Réalisme, Symbolisme
14 XXe siècle Présentation historique et littéraire
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 8 8
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top