Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Türkçe II(LFR192)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR192 Türkçe II 2 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Candan Erçetin candan@dunyamuzik.com.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik Tanışma – Ders hakkında genel bilgi -
Hızlı okuma testi – İletişim süreci ve öğeleri hakkında bilgi
2. Dilin Tanımı ve Önemi - Güzel konuşamamanın nedenleri –
Artikülasyon egzersizleri –
3. Dil Kültür İlişkisi - Ünlü harflerin çıkış yerleri ve doğru telaffuzu (A ve E harfinin yanlış kullanımları)
okuma için 1 yerli 1 yabancı yazardan kitap seçimi, Artikülasyon egzersizleri
4. Türkiye Türkçesi - Kelime dağarcığının gelişmesi için sesli sözlük çalışması ,Artikülasyon egzersizleri
5. Makale türü, okuma ve metin analizi, Nefes Çeşitleri
6. Roman türü, okuma, anafikir çıkarma ve özet yazma, Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
Ünsüz harfleri çıkış yerleri, doğru telaffuzları için alıştırmalar, Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
7. Ara Sınav
8. Okunan kitapları özetleme çalışmaları ve tartışma, Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
9. Yazım Kuralları – Makale ve Eleştiri Türü, Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
10. Noktalama İşaretleri -Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
11. Resmi Yazışmalar (Dilekçe ve Tutanak) Yazma ve okuma. Topluluk karşısında konuşurken beden dili
12. Biyografi/Anı incelemeri (siyaset adamları ve düşünürler)Artikülasyon egzersizleri, Nefes egzersizleri
13. Biyografi/Anı sunumları, Güzel konuşma için nefes teknikleri ve alıştırmaları
14. Yazışma ve konuşma uygulamaları ve değerlendirmeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 28 392
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 412
Toplam İş Yükü / 25 16,48
Dersin AKTS Kredisi 16
Scroll to Top