Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Latin Uygarlığı(LFR110)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR110 Latin Uygarlığı 2 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Manon GILLE manon.gille1@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çeşitli alanlarda (edebiyat, sanat, sosyoloji, tarih, mimarlık) sağlam bir Greko-Latin kültürü edinin.
Avrupa kültürünün temellerini oluşturan edebi metinleri ve türleri bilmek.
Fransızca veya yabancı edebi metinlerdeki mitolojik referansları anlayabilme.
İçerik Siyasal rejimlerin tarihi, sosyoloji (sosyal sınıfların organizasyonu, roller, dini ibadet, rekreasyon), edebiyat (antik tiyatro, antik şiir, mitoloji, yaratma kavramı ve sanatsal ilham), sanat (resim, heykel, opera), mimarlık (Yunanca) tiyatrolar, Roma tiyatroları).
Dersin Öğrenme Çıktıları Greko-Latin kültürü hakkında çeşitli bilgiler (tarihi, sosyolojik, edebi, mimari, sanatsal).
Greko-Latin kültürü (dinamizm, kolaylık, netlik) ile ilgili bir konuda düzenli bir sunum yapın.
Genel kültür tezini yazınız.
Öğretim Yöntemleri Yazılı, görsel ve işitsel medyaya dayalı dersler.
Sunulara katılım.
Bireysel araştırmalar ve raporlar.
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tarih: Roma'nın efsanevi temeli ve telif hakkı
2 Tarih: Cumhuriyet ve coğrafi genişleme
3 Tarih: Roma İmparatorluğu
4 Tarih: imparatorluğun çöküşünden Bizans imparatorluğuna
5 Sosyoloji: Her gün Romalı olmak (köleler, kadınlar)
6 Mimarlık: Yunan Tiyatrosundan Roma Tiyatrosuna
7 Edebiyat: Yunan komedisi, Yunan komedisi (Aristophanes Lysistrata'nın çalışması)
8 Edebiyat ve sanat: sanatsal yaratma ve ilham kavramı (Muslar)
9 Edebiyat: pastoral şiir (Virgil pastoralleri)
10 Edebiyat ve sosyoloji: Roma vatandaşı çok tanrılışı
11 (ders yok: tatil)
12 Edebiyat: lanetli Yunan aileleri (Atrides ve Labdacides) ve trajedi
13 Edebiyat: Yeraltı dünyasının mitolojisi (Proserpine, Pluto, Charon, Orpheus)
14 Edebiyat: Kahramanlar (Herkül, Prometheus, Medea)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 5
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 5
Toplam 6 10
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 2
Kısa Sınavlar 3 2
Raporlar 1 1
Toplam 5 5
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top