Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II(LFR182)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR182 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II 2 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Aykut KAR aykut.kar@yeditepe.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.
İçerik siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler.
Dersin Öğrenme Çıktıları Lozan Anlaşmasından sonra Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası sistemde yerini kavramak
2) Sosyal ve siyasi alanda yapılan inkılapları bilir.
3) Atatürk ilke ve İnkılaplarını öğrenir
4) Atatürk’ün dış politika anlayışını analiz eder.
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.
6) 21. Yüzyıl Türkiye’sinin durumunu kavrar.
Öğretim Yöntemleri 1: Anlatım,
2: Soru-Cevap,
3: Tartışma
Kaynaklar A: Sınav,
B: Deney,
C: Ödev,
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
2 1 Lozan Barış Anlaşması (Sevr ile Karşılaştırmalı Olarak)
3 2 Siyasal Alanda Yapılanma (Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı)
4 Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri
5 Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar
6 Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler
7 Vize Sınavı
8 Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları
9 1923-1939 arası Türk Dış Politikası
10 1938 sonrası siyaset, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin yaşanan gelişmeler
11 İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası
12 İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası
13 Atatürk İlkeleri
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15
Toplam 2 25
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top