Hukuk Lisans Programı

İfade Özgürlüğü(HUK311)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK311 İfade Özgürlüğü 5 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Demirhan Burak ÇELİK dbcelik@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İfade özgürlüğü hakkının çeşitli boyutlarını ulusal ve uluslararası mahkemelerin içtihadı ışığında incelemek.
İçerik Bu derste ifade özgürlüğü hakkının çeşitli boyutları, mahkeme içtihatları ışığında ayrıntılı olarak incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları İfade özgürlüğü konusundaki bilgi ve duyarlılığın artması.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, içtihat incelemesi, tartışma.
Kaynaklar -Yasemin İnceoğlu (der.), Nefret Söylemi ve/Veya Nefret Suçları, İstanbul: Ayrıntı, 2012.
-Taner Koçak/Taylan Doğan/Zeynep Kutluata(yay. haz.), Türkiye’de İfade Özgürlüğü, İstanbul: BGST, 2009.
-Kemal Şahin, İfade Özgürlüğü, İstanbul: On İki Levha, 2009.
-İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye, İletişim Yay, İstanbul: 2007.
-İlgili Mahkeme İçtihadı.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İfade Özgürlüğü Kavramı
2 İfade Özgürlüğünün Temelleri
3 İfade Özgürlüğü ve Demokrasi
4 Siyasal Haklar ve İfade Özgürlüğü
5 Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü
6 İnternet ve İfade Özgürlüğü
7 Akademik Özgürlükler ve İfade Özgürlüğü
8 Ara sınav
9 Kutsal Değerler ve İfade Özgürlüğü
10 Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü
11 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü
12 ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü
13 Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü
14 Yargıtay Kararlarında İfade Özgürlüğü
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 14 14
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 14
Toplam İş Yükü / 25 0,56
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top