Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Rusya'da Politika,Güvenlik ve Strateji(RI-639)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-639 Rusya'da Politika,Güvenlik ve Strateji 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Erhan Şahap BÜYÜKAKINCI ebuyukakinci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bölgesel çalışmalar çerçevesinde Avrasya coğrafyasının ve küresel politikanın en önemli aktörlerinden Rusya’nın iç ve dış politika dinamikleri, aktörleri ve çıkarları ile ulusal güvenlik algısının tartışılması; Rus siyasal düşüncesinin kuramsal açılımlarının ele alınması; uluslararası güncel tartışmalar kapsamında Rusya’nın eski Sovyet alanına yaklaşımlarının değerlendirilmesi; bölgesel çalışmalar kapsamında alt-bölgeler arası tartışmaların geliştirilmesi
İçerik Hafta 1 – SSCB sonrası araştırmalara giriş (Sovyet sonrası alanın jeopolitik tanımı, SSCB’nin dağılması ve BDT’nin kuruluşu, Avrasya’da bölgeselcilik ve genel sorunlar)
Hafta 2 – Tarihçe : Çarlık Rusya’sı ve Sovyet dönemi (Çarlık Rusya’sı tarihine genel bakış ve Ekim Devrimi, SSCB’nin genel tarihsel etüdü ve iktisadi ve idari yapıları, Sovyet dönemi uluslar politikaları)
Hafta 3 – Transitoloji : Komünizm sonrası geçiş süreci ve yeni bir araştırma alanının doğuşu (Komünizm sonrası geçiş ve bunun kuramsal ve pratik yönleri, Planlı merkezi ekonomiden liberal sisteme geçişte yaşanan sorunlar, Eski SSCB cumhuriyetlerinde demokratikleşme ve sosyal sorunlar)
Hafta 4 – Rusya I (Rusya’da iç politika ve siyasal gelişmeler, Federal konsept ve sorunlar, Rusya’da iktisadi geçiş ve bunun sosyal boyutları)
Hafta 5 – Rusya II (Rus dış politikasının genel söylemleri, Güvenlik algıları, Rusya ve eski SSCB ülkeleri arasındaki ilişkiler, jeo-ekonomik tartışmalar ve enerji politikaları)
Hafta 6 – Rusya III (Rusya Federasyonu ve federe cumhuriyetler arasındaki ilişkiler, Rusya Federasyonu’ndaki Türkçe konuşan ve Müslüman topluluklar)
Hafta 7 – Slav Cumhuriyetleri I (Ukrayna) (Ukrayna’nın Rusya için önemi, Ukrayna’da Komünizm sonrası geçiş sorunları, Bağımsız Ukrayna’nın dış politikası, Kırım sorunu ve Doğu eyaletleri sorunları)
Hafta 8 – Slav Cumhuriyetleri II (Beyaz Rusya, Moldova) Slav cumhuriyetlerindeki Rus politikaları, Rusya-Beyaz Rusya arasındaki siyasal birlik girişimleri, Moldova-Romanya ilişkileri
Hafta 9 – BDT ve KGAÖ (BDT’nin bölgesel bir örgüt olarak incelenmesi, BDT içersindeki Rusya’nın ağırlığı, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Çin ile ilişkiler)
Hafta 10 – Türkiye ve eski SSCB cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler (Türk-Rus ilişkileri, Türkiye’nin Slav kökenli eski SSCB cumhuriyetlerine yönelik politikaları)
Hafta 11 – Rusya ve Avrupa güvenliği I (Avrupa güvenlik ve savunma kimliği ve enerji politikaları; AGİT, BDT ve Avrupa güvenliğine ilişkin çeşitli yaklaşımlar)
Hafta 12 – Rusya ve Avrupa güvenliği II: çeşitli bölgesel bağlaşıklık modelleri (BDT’nin yeniden tanımlanması; Balkanlar’da Rus politikaları, KEIB)
Hafta 13 – Rusya-NATO İlişkileri (NATO’nun genişlemesi ve Rusya’nın çıkarları, Kosova, Gürcistan ve Ukrayna’daki çatışma süreçleri, siber-güvenlik tartışmaları)
Hafta 14 – Rusya’nın küresel sorunlara bakışı: Suriye iç savaşından İran ile ortaklığa değin Rusya’nın Ortadoğu başta olmak üzere uluslar arası çatışma ve rekabet konularına bakışı
Dersin Öğrenme Çıktıları - Bölgesel çalışmalar çerçevesinde iç ve dış politika bağlantılarının hem kuramsal/düşünsel hem de analitik olarak değerlendirilmesi
- Kuram ve analiz arasında öğrencilere pratik becerilerin kazandırılması
- Araştırma ödevleriyle öğrencilerin uzmanlık alanına bağlı sözlü aktarım ve tartışma yapma yeteneklerinin geliştirilmesi
Öğretim Yöntemleri Ders aktarımı yanı sıra ödev sunumları ve tartışmalar
Kaynaklar - Erhan Büyükakıncı, Değişen dünyada Rusya ve Ukrayna, Phoenix Yay. Ankara, 2004.
- Catherine Danks, Russian Politics, London, Routledge, 2010.
- Richard Sakwa, Russian Politics and Society, London, Routledge, 2017.
- Xavier Moreau, La nouvelle grande Russie, Paris, Ellipses, 2014.
-Tania Rakhmanova, Au coeur du pouvoir russe, Paris, La Découverte, 2014.
- Helene Carrere d’Encausse, La Russie entre deux mondes, Paris, Pluriel, 2011
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top