Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Güncel Sorunlar (Seminer)(RI-615)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-615 Uluslararası Güncel Sorunlar (Seminer) 1 3 0 0 0 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Füsun TÜRKMEN fturkmen@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler alanında akademik kurallara uygun bir Yüksek Lisans tezi yazma becerisini aşılamayı hedefleyen bu seminer, kaynak tespit ve araştırma, kavramsallaştırma, ve yazım planı oluşturma gibi temel aşamaları kapsamaktadır.
İçerik Birinci bölümde konu, araştırma sorusu, sorunsal, analiz modeli, veri analizi, plan tipleri gibi kavramsal /kuramsal yaklaşım ve açıklamalar, ikinci bölümde uluslararası güncel sorunlara odaklı örnek vaka çalışmaları yer almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - Füsun Türkmen, Conférence de Méthode, 2001 Galatasaray Üniversitesi Yayınları
- Güncel sorunlarla ilgili örnek bilimsel makaleler
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kaynaklar: tipleri ve özellikleri
2 Dipnot ve kaynakça teknikleri
3 Konu seçimi ve tipleri
4 Araştırma süreci ve evreleri: -araştırma sorusu
5 - odaklı kaynak kullanımı (okuma ve mülâkat teknikleri)
6 - sorunsal oluşturma
7 - gözlem ve verilerin analizi
8 - sonuçlandırma
9 Yazım: plan tipleri, plan inşası, akademik üslup
10 Güncel sorun ekseninde örnek araştırma çalışması
11 Güncel sorun ekseninde örnek araştırma çalışması
12 Güncel sorun ekseninde örnek araştırma çalışması
13 Güncel sorun ekseninde örnek araştırma çalışması
14 Güncel sorun ekseninde örnek araştırma çalışması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitimi derinleştirmiş olabilmeli; X
2 Uluslararası İlişkiler disiplininin gerektirdiği siyaset bilimi ve felsefesi, tarih, hukuk, iktisat, sosyoloji temeline hâkimiyetinden hareketle çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmiş olabilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
6 Galatasaray Üniversitesi’nin, Avrupa ile kurumsal ilişkileri ışığında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olabilmeli; X
7 Akademik ve/ veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda etkin bir yer alacak bilgi ve beceriye sahip olabilmeli; X
8 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etmekle kalmayıp, bu yayınlara katkıda bulunabilecek akademik ve dil (Fransızca, İngilizce, Türkçe) yetisine ve donanımına sahip olabilmeli; X
9 Araştırmacı yönü gelişmiş olmalı; bu amaç doğrultusunda edindiği bilgi ve becerileri, niteliksel ve niceliksel çalışmalarda etkin biçimde kullanabilecek seviyede olmalı; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Ödevler 1 11 11
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50 50
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top