Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi(RI-807)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-807 Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Beyza ÇAĞATAY TEKİN btekin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencilerini küreselleşme olgusu ve küresel ekonomik düzende gözlemlenen dönüşüm hakkında bilgilendirmektir. Bu amaçla, ders kapsamında, küreselleşme ve bölgeselleşme, uluslararası finans ve ticaret sistemi, ulus-aşırı şirketler, ekonomik krizler ve krizlerin uluslararası sistem üzerindeki etkileri ve küresel yönetişim sorunları gibi konularda okumalar yapılacaktır. Derste küreselleşmenin ve ‘yeni’ küresel ekonomik düzene temel teşkil eden çok-taraflı düzenlemeler ve devletler-arası anlaşmaların gelişmekte olan ülkelerin politika özerkliği üzerindeki etkileri de ele alınacaktır.
İçerik Ders akışında açıklanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Küresel Ekonomik Düzenin belli başlı unsurlarını açıklayabilmek
Uluslararası Ticaret Sistemindeki dönüşümü değerlendirebilmek
Neoliberal ekonomi politikası önermelerini ve neoklasik iktisat teorisinin varsayımlarını değerlendirebilmek
Belli başlı küresel yönetişim sorunlarını değerlendirerek bunların çözümüne yönelik politikaları tartışabilmek
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, haftalık okumalar etrafında sınıf içi tartışmalar ve öğrenci sunumları.
Kaynaklar • Acemoglu, Daron & James A. Robinson. (2013). Why nations fail : the origins of power, prosperity and poverty. London : Profile books.
• Bhagwati, Jagdish. (2007). In Defense of Globalization. New York: Oxford University Press.
• Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and its discontents. New York: W.W. Norton.
• Gilpin, Robert. (2003). Global Political Economy: Understanding International Economic Order. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
• O'Brien, R., & M. Williams. (2010). Global political economy : evolution and dynamics. 3rd ed. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
• Şenses, Fikret (der.) (2009). Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma. Seçme Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.
• Şenses, Fikret , Ziya Öniş & Caner Bakır(der.) (2015). Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. İstanbul: İletişim Yayınları.
Yukarıdaki kaynaklara ek olarak haftalık okumalar verilecektir.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, Dersin Tanıtımı ve Yükümlülüklere (Ödev/Sunumlara) ilişkin açıklamalar
2 Küreselleşme nedir, ne değildir? Küreselleşme/ Bölgeselleşme ‘ikilemi’ ve Küresel Dünyada Bölgeselleşme Hareketleri “Küresel Ekonomik Düzen”: Tarihsel Perspektif
3 GATT’tan DTÖ’ye Uluslararası Ticaret Sistemi Uruguay Müzakere Turu ve Sonuçları
4 Uluslararası Ticaret Yönetişiminde güncel sorunlar
5 Washington Uzlaşması’ndan Washington Sonrası Uzlaşmaya Neoliberal Ekonomi Politikası
6 Neoliberalizm ve neo-klasik iktisat “Doğu Asya Mucizesi” tartışmaları: “Kalkınmacı Devlet”e karşı “Neoliberal Kalkınmacılık” Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Şartlılık Politikaları
7 Ekonomik krizler
8 Finansal krizlerin bulaşıcılığı, 1990’lı yıllar krizlerine genel bir bakış: Rusya, Doğu Asya ve Latin Amerika Krizleri ve 2008 - 2009 “Büyük Resesyonu”
9 Avro Bölgesi Krizi Yunanistan Borç Krizi Avro Krizinin ‘Avrupa Bütünleşmesi’ üzerindeki etkileri
10 Küresel Yönetişim: Küresel Kamu Malları yaklaşımı
11 Kutupsuz/Çok-kutuplu Uluslararası Sistemde ‘Yükselen Ekonomiler’ ve BRICS ülkeleri
12 Uluslararası sistemde Çin – ABD Rekabeti, Ticaret Savaşları ve Yeni Korumacılık
13 Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Kalkınma Sorunları / Uluslararası Kalkınma İşbirliği, Gelir ve Fırsat Eşitsizliği
14 Küresel Arz/Değer Zincirleri, Teknolojik gelişme ve inovasyon politikaları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 10
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitime ek olarak, Uluslararası İlişkilerin gerektirdiği çok disiplinlilik yeterliğine sahip olabilmeli; X
2 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Yazılı ve görsel medyada Uluslararası İlişkiler ile ilgili yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli; X
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde Uluslararası İlişkilerde uzmanlık hedefleyen bir kariyer sahibi olabilmeli; X
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 2 18 36
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Bitirme Tezi/Projesi 1 20 20
Toplam İş Yükü 200
Toplam İş Yükü / 25 8,00
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top