Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çatışma Çözümleri(RI-518)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-518 Çatışma Çözümleri 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ilişkilerde, çeşitli olaylar çerçevesinde simetrik ya da asimetrik ilişkiler geliştiren tarafların çatıştığı durumları analiz etmek ve işbirliğinin hangi koşullarda oluşabileceğini incelemektir. Bu çerçevede, çatışma durumunu oluşturan etkenlerin ve bunların etkileşimlerinin değerlendirilmesinde oyun teorisi araçlarının nasıl kullanılacağı üzerinde durulacaktır. Ayrıca güç dengesi ve hegemonik istikrar gibi yaklaşımlar da oyun teorisinin kullanımını tamamlayan yaklaşımlar olarak göz önünde bulundurulacaktır.
İçerik Bkz. "Konu Başlıkları"
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersı izleyen ve başarılı olan öğprenci;
1. Çatışma kavramının özellikleri analiz düzeyleri bağlamında anlayabilir
2. Aktörşlerin karar alma süreçlerini oyun teorisini kullanarak çözümleyebilir
3. Öğretilen yöntemi kullanarak somut bir sorunu analiz edebilir
4. Çatışma ve işbirliği arasındaki bağıntıyı anlayabilir
Öğretim Yöntemleri Öğrenciler ders notlarını temel alarak işlenen bölümlere göre okumalar yapacaklardır. Öğrencilerin derslerde düzenli olarak yapılacak tartışmalara katılması beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca ders programına göre sunumlar hazırlayacaktır.
Kaynaklar - Pierre Allan and Christian Schmidt, Game Theory and International Relations: Preferences, Information and Empirical Evidence, E. Elgar Publishing, 1994
- Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Alfa, 2002
- Robert Axelrod (ed.), Donnant donnant. Une théorie du comportement coopératif, Editions Odile Jacob, Paris, 1992
- Robert Axelrod (ed.), The Complexity of Cooperation. Agent-Based Models of Competition and Collaboration, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997
- Mustafa Aydın (der. Hans Günter Brauch, Necati Polat, Ursula Oswald Spring ve Mitat Çelikpala ile), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe Okumalar, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012
- Gülden Ayman, “Uluslararası İlişkilerde Problem Çözümü Yaklaşımı”, Faruk Sönmezoğlu (Der.), Uluslararası Politikada Yeni Alanlar, Yeni Bakışlar, Der Yayınları, İstanbul, 1998
- Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk et al., The SAGE Handbook of Conflict Resolution, Sage Publications, 2009
- Nimet Beriker, “Conflict Resolution. The Missing Link Between Liberal Relations Theory and Realistic Practice”, Dennis J.D. Sandole, Sean Byrne et al. (Der.), Handbook of Conflict Analysis and Resolution, Routledge, 2009
- Scott Burchill, Andrew Linlater et al., Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küre Yayınları, 2015
- John W. Burton, Conflict Resolution. Its Language and Processes, Rowman &Littlefield Publishers Inc., 1996
- Bernard Guerrien, La Théorie des jeux, Economica, Paris, 1995
- Ramazan Gözen (Der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, İletişim Yayınları, 2014
- Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge University Press, Cambridge, 2006
- Ho-Won Jeong (ed.), Conflict Resolution: Dynamics, Process and Structure, Ashgate Publishing, Aldershot, 1999
- Ho-Won Jeong (ed.), The New Agenda for Peace Research, Ashgate Publishing, Aldershot, 1999
- Mary Kaldor (ed.), Global Insecurity, Pinter, London, 2000
- David M. Kreps, Game Theory and Economic Modelling, Clarendon Press, Oxford, 1990
Joseph Nye et al., (Der.), Küresel Çatışma ve İşbirliğini Anlamak, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2013
- Anatol Rapoport, The Origins of Violence: Approaches to the Study of Conflict, Paragon House, New York, 1989
- Anatol Rapoport, Peace: An Idea, Whose Time Has Come, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 1992
- Graham Romp, Game Theory. Introduction and Applications, Oxford University Press, 1997
- Nicholas Sambanis, “What is Civil War? Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition”, The Journal of Conflict Resolution, December 2004 vol. 48 no. 6, ss. 814-858
- Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, 1980
- Selcan Serdaroğlu, « Regional governance beyond the territorial sovereignty: a cooperation model for sustainable use of Tigris and Euphrates», in Howard Hensel (Dir.), Sovereignty and the Global Community.The Quest for Order in the International System, Cornwall, Ashgate Publishing Company, 2004, ss. 167-194.
- Selcan Serdaroğlu, “Thomas C. Schelling”, Erhan Büyükakıncı (Der.), Savaş Kuramları, Liberte Yayınları, Eylül 2015, ss. 690-713.
- John A. Vasquez (Der.), Beyond Confrontation: Learning Conflict Resolution in the Post-Cold War Era, University of Michigan Press, 1995
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top