Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Medya ve İletişim Kuramları(COM 503)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 503 Medya ve İletişim Kuramları 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ece VİTRİNEL evitrinel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medya ve İletişim alanında geliştirilmiş olan temel kuramsal yaklaşımların bilinmesini, tartışılmasını karşılaştırılabilmesini sağlamak böylece akademik çalışma ve araştırmalarda yönelim seçimine temel oluşturmaktır. Ayrıca medya ve iletişim alanında gündelik yaşamda karşılaşılan konu ve sorunlara eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.
İçerik 1. Hafta: Modern Toplum ve Kitle İletişimi
2. Hafta: Sibernetik
3. Hafta: Fonksiyonalizm
4. Hafta: Makale
5. Hafta:Tarihsel ve Ekonomik yaklaşımlar: Innis ve McLuhan
6. Hafta: Makale
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Frankfurt Okulu
9. Hafta: Frankfurt Okulu
10. Hafta: Makale
11. Hafta:Althusser ve Gramsci
12. Hafta: Semiyoloji- R. Barthes
13. Hafta: Kültürel Çalışmalar
14. Hafta: Genel Tartışma
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:

• Eleştirel ve liberal yaklaşımların tarihsel, toplumsal, ideolojik temellerini açıklayabilecek,
• Bu yaklaşımların çerçevesinde geliştirilen etkiye, teknolojiye, iletiye, üretim ve alımlama süreçlerine dayanan temel kuramları adlandırabilecek,
• Bu kuramların katkılarını ve eleştirilecek yönlerini karşılaştırabilecek,
• Gündelik yaşamda medya ve iletişim sorunlarını eleştirel olarak irdeleyebilecektir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. ATTALAH, Paul. Théories de la Communication- Histoire, Contexte, Pouvoir, Québec: Eds. Télé-Université, 1989
2. ATTALAH, Paul. Théories de la Communication_Sens, Sujets, Québec:Eds. Télé- Université, 1989
3. MATTELARD, Armand. Histoire des Théories de la Communication, Paris: Eds. La Découverte, 1995
4. BRETON, Philippe et PROULX Serge. L’Explosion de la Communication, Paris: Eds. La Decouverte,1989
5. ALEMDAR, Korkmaz ve ERDOĞAN, İrfan. Öteki Kuram, Erk Yayınları, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top