İşletme Yüksek Lisans Programı

Finansal Raporlama Teknikleri(G531)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G531 Finansal Raporlama Teknikleri 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Banu DİNCER bdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Finansal raporlama teorisi ve finansal raporlama teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek
İçerik Finansal Raporlama Teorisi
Finansal Raporlamada Farklı Yaklaşımlar
Piyasa Ekonomisinde Finansal Raporlamanın Rolü
Finansal Raporlamada Ölçme Sorunu
Alternatif Ölçme Yaklaşımları
Tanıma ve Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri
Normatif Muhasebe Teorisi
Pozitif Muhasebe Teorisi
Yönetici Menfaatleri Teorisi
Kazanç Yönetimi Teorisi
Raporlama Manipülasyonları
Uluslararası Muhasebe (Finansal Raporlama)
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,

1. Finansal raporlamaya ilişkin temel kavramları ve farklı ülkelerde uygulanan muhasebe sistemlerini bilmeli ve sentezleyebilmelidir.

2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosu düzenleyebilmelidir.

3. Finansal durum ve finansal performans analizi yaparak yönetim raporları hazırlayabilmelidir.

4. Varlıklar ve borçlar finansal durum tablosunda raporlanırken uygulanan kuralları bilmeli ve yorumlayabilmelidir.

5. Gelirler ve giderler kapsamlı gelir tablosunda raporlanırken uygulanan kuralları bilmeli ve yorumlayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar * Accounting Theory-Vernon Kam
** Financial Accounting Theory- Craig Deegan, Jeffrey Unerman
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top