İşletme Yüksek Lisans Programı

İşletme Yönetimi(G521)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G521 İşletme Yönetimi 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Naciye Aylin ATAAY SAYBAŞILI aylin.ataay@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı lisansüstü öğrencilerine günümüz modern işletmelerinin yönetilmesi için gerekli olan kuram, kavram ve teknikleri öğretebilmektir. Bu derse katılanlar ayrıca planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim gibi temel yönetim fonksiyonları ve uygulamaları ve bu alandaki özellikle Türkiye bağlamlı akademik çalışmalar hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.
İçerik 1. hafta: Yönetime Giriş: Yönetim ve Yöneticiler
2. hafta: Yönetim kuramları ve yönetimde güncel yaklaşımlar
3. hafta: Karar verme ve süreçleri
4. hafta: Planlama ve ilgili akademik çalışmalar
5. hafta: Stratejik planlama ve yönetim süreci
6. hafta: Örgütleme, örgüt yapıları ve ilgili akademik çalışmalar
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Grup ve motivasyon yönetimi: Uygulamalar ve akademik çalışmalar
9. hafta: Liderlik: Kuram, uygulama ve akademik çalışmalar
10. hafta: Kişilerarası ilişkiler yönetimi ve akademik çalışmalar
11. hafta: Denetleme ve ilgili akademik çalışmalar
12. hafta: Proje sunumları
13. hafta: Proje sunumları
14. hafta: Proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1- Planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim gibi yönetimin temel fonksiyonlarını anlayabilmeli, açıklayabilmeli ve analiz edebilmelidir.
2- Yönetim kuram ve uygulamalarını lisansüstü düzeyinde analiz edebilmeli ve tartışabilmelidir.
3- Güncel yönetim sorunlarını analiz edebilmeli ve çözümler üretebilmelidir.
4- Kişilerarası ilişkiler, takım çalışması, liderlik ve çatışma yönetimi gibi yetkinlikleri değerlendirebilmelidir.
5- Eleştirel bir bakış açısı ve yazılı/sözlü iletişim yetkinlikleri geliştirebilmelidir.
6- Yönetim ve liderlik kademelerinde başarılı olmasını sağlayacak bilgi, yetenek, tutum ve değerler geliştirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı ve sunumlar.
Kaynaklar Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, 17.Baskı, Beta: İstanbul 2018.
Daft, R.L. (2011). New Era of Management, 10th edition, New York: SOUTH-WESTERN.
Makalelerden oluşan okuma listesi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top