Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Managerial Finance(EM 533)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EM 533 Managerial Finance 3 4 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep ŞENER zsener@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, finansal analiz, finansal tahmin, tahvil ve hisse senedi değerlemesi, portföy teorisi ve portföy performansının ölçümü gibi finansal kavram ve yöntemleri incelemektir. Bu yöntemlerle ilgili temel bilgiler, işletmelerin finansal karar verme süreçlerinde ve finansal performans iyileştirmesinde gereklidir.
İçerik - Giriş
- Temel finansal tablolar ile ilgili temel kavramlar
- Kaynak kullanım tablosu
- Nakit akışı tablosu
- Enflasyon ve şirket performansının belirlenmesi
- Finansal oran analizi. Likidite oranları. Varlık yönetimi oranları. Borç yönetimi oranları. Karlılık oranları. Piyasa oranları. Du Pont sistemi.
- Finansal tahmin modelleri
- Satışların yüzdesi yöntemi
- Finansal planlama
- Başabaş analizi
- Faaliyet kaldıracı
- Finansal kaldıraç
- Toplam kaldıraç
- Paranın zaman değeri
- Risk, getiri ve çeşitlendirme
- Riskin tanımlanması ve ölçümü
- Risk ve getiri arasındaki ilişki
- Markowitz portföy seçim modeli
- Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli
- Arbitraj fiyatlama teorisinin temelleri
- Hisse senedi ve tahvillerin değerlemesi
- Portföy performansının ölçülmesi
- Semaye maliyeti
- Finansal opsiyon teorisine giriş
- Temel kavramlar
- Opsiyon çeşitleri
Dersin Öğrenme Çıktıları ÖÇ 1: Temel finansal tabloların analizi
ÖÇ 2: Finansal oran analizi
ÖÇ 3: Finansal tahmin yöntemleri
ÖÇ 4: Yatırım karar modelleri
ÖÇ 5: Modern portföy teorisi
ÖÇ 6: Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli
ÖÇ 7: Hisse senedi ve tahvillerin değerlemesi
ÖÇ 8: Finansal opsiyon teorisinin temelleri
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı; örnek problem ve uygulamalar; soru-cevap; bireysel çalışma.
Kaynaklar - Weston, J.F., Brigham, E.F., Essentials of Managerial Finance, Ninth Edition, The Dryden Press, 1990.
- Higgins, R.C., Analysis for Financial Management, Fourth Edition, Irwin, 1995.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş. Finansal tablolar ile ilgili temel kavramlar.
2 Kaynak kullanım tablosu. Nakit akışı tablosu.
3 Finansal oran analizi
4 Finansal tahmin modelleri. Satışların yüzdesi yöntemi. Finansal planlama. Başabaş analizi.
5 Paranın zaman değeri. Risk, getiri ve çeşitlendirme. Riskin tanımlanması ve ölçümü. Risk ve getiri arasındaki ilişki.
6 Ara sınav
7 Markowitz portföy seçim modeli. Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli.
8 Hisse senedi ve tahvillerin değerlemesi.
9 Portföy performansının ölçülmesi.
10 Finansal opsiyon teorisine giriş: Temel kavramlar, opsiyon çeşitleri.
11 Proje sunumları.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 1 20
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mühendislik yönetimi alanının çok disiplinli geniş kapsamını ve ilgili disiplinler arasıdaki etkileşimi tanımlar. X
2 Mühendislik yönetimi alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur. X
3 Mühendislik yönetimi alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve uygular. X
4 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. X
5 Tanımlanmış mühendislik yönetimi problemlerini çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 İş hayatı problemlerini modeller ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler. X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
8 Mühendislik yönetimi alanının yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. X
9 İş hayatı problemleri ile ilgili olası çözümleri etkin bir biçimde tartışabilir ve fikirlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir. X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 11 4 44
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Proje 1 50 50
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 199
Toplam İş Yükü / 25 7,96
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top