Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mühendislik Yönetimine Giriş(EM 511)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EM 511 Mühendislik Yönetimine Giriş 1 4 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Esra ALBAYRAK ealbayrak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mühendislik Yönetimi programına giriş niteliği taşıyan bu ders ile programın öğrencilerine/katılımcılarına temel mühendislik prensipleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bu sayede dahil oldukları kurum ya da işletmede projelerini, işlerini etkin ve verimli bir biçimde yönetmeleri ve liderlik etmeleri sağlanmak istenmektedir.
İçerik Mühendislik ve Mühendislik Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar, Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi, prensipleri ve öncüleri, Yönetimin temel fonksiyonları, Planlama ve Planlamada tahmin yöntemleri, Kontrol fonksiyonları, Risk Yönetimi, Temel mühendislik hesapları, Kalite, Verimlilik, Performans Yönetimi.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Mühendislik ve yönetime dair temel uygulama alanlarını öğrenmek
2. Mühendislik Yönetimi alanına dair temel kavramları öğrenmek
3. Bir işletmede etkin-optimum kaynak yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, modelleme yapabilmek
4. Sosyal, beşeri ve teknik kapsamda yönetimin temel fonksiyonlarını öğrenmek ve etkili bir yönetim için metot, teknik ve stratejiler geliştirmek
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap,Tartışma,Beyin Fırtınası, Örnek Olay,Problem Çözme
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Mühendislik ve mühendislik yönetimine giriş ve temel kavramlar
2 Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi, prensipleri ve öncüleri
3 Planlama, Süreç Planlama, Planlama Stratejileri, Tahmin yöntemleri, Süreç Analizi ve Tasarımı
4 Yönetimde problem çözme yöntem ve araçları
5 Arasınav 1
6 Performans Yönetimi, Performans Boyutları, Performans ölçüm modelleri, Performans tabloları
7 Verimlilik Analizi ve Yönetimi, Verimlilik Ölçüm Teknikleri (REALST model, APC modeli, OMAX)
8 Arasınav 2
9 Üretim ve Hizmet Sistemlerinin kıyaslamalı incelenmesi, Üretim veya Hizmet Hattı Dengeleme, Boş Kapasite Ölçümü, Hat Etkinlik Hesaplaması
10 Sapma Analizi
11 Kapasite kararları ve kapasite planlama
12 Verimlilik İlişkili Karlılık Analizi
13 Risk altında karar verme, Optimal Strateji Belirleme
14 Vaka Analizi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mühendislik yönetimi alanının çok disiplinli geniş kapsamını ve ilgili disiplinler arasıdaki etkileşimi tanımlar.
2 Mühendislik yönetimi alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.
3 Mühendislik yönetimi alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve uygular.
4 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
5 Tanımlanmış mühendislik yönetimi problemlerini çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 İş hayatı problemlerini modeller ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler.
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 Mühendislik yönetimi alanının yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
9 İş hayatı problemleri ile ilgili olası çözümleri etkin bir biçimde tartışabilir ve fikirlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top