Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Çok Ölçütlü Karar Verme ve Lojistikteki Uygulamaları(LFM 533)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFM 533 Çok Ölçütlü Karar Verme ve Lojistikteki Uygulamaları 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Tuncay GÜRBÜZ tuncaygurbuz09@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin “Çok Ölçütlü Karar Verme - ÇÖKV” kavramına giriş yapmalarını sağlamak ve temel kavramlarını ve yöntemleri göstererek, genel kullanım alanlarını tanıtmak ve lojistik alanındaki uygulamalarını göstermek.
İçerik 1. hafta : ÇOKV Genel Bakış, Temel Tanımlar, Normalizasyon, ÇOKV Yöntemlerinin sınıflandırılması

2. hafta : Nicel / Nitel Veriler, Ölçüt Oluşturma ve Ağırlıklandırma

3. hafta : Nitel değişkenlerin sayısallaştırılması,
Telafi etmeyici ÇÖKV Yöntemleri - I

4. hafta : Telafi etmeyici ÇÖKV Yöntemleri - II
Puanlama Yöntemleri (SAW, WPM)

5. hafta : Uygulama Örnekleri ile Bazı ÇÖKV Yöntemleri – AHP, TOPSIS

6. hafta : Uygulama Örnekleri ile Bazı ÇÖKV Yöntemleri – ELECTRE, OCRA

7. hafta : Uygulama Örnekleri ile Bazı ÇÖKV Yöntemleri – GRA, MOORA, DEA

8. hafta : ARA SINAV

9. hafta : Uygulama Örnekleri ile Bazı ÇÖKV Yöntemleri – DEMATEL, ANP

10. hafta : Grup Karar Verme – Toplumsal Seçim Fonksiyonları

11. hafta : Bulanık Küme Teorisi

12. hafta : Bulanık ÇÖKV’ye genel bakış

13. hafta : Proje Sunumları

14. hafta : Proje Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
• ÇÖKV kavramını öğrenir.
• Belli başlı ÇÖKV yöntemlerini öğrenir.
• Uygulama alanlarını görerek hangi alanlarda nasıl uygulama yapılabileceği konusunda fikir sahibi olur.
• Lojistik alanında bu yöntemlerin nasıl kullanılacağını öğrenir.
• Lojistik alanında bu yöntemleri deneyimler.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar K. Paul YOON, Ching-Lai HWANG, Multiple Attribute Decision Making – An Introduction, Sage Publications, California, USA, 1995.

Ching-Lai HWANG, Ming-Jeng Lin, Group Decision Making under Multiple Criteria, Springer Verlag, New York, USA, 1987.

Enrique BALLESTERO, Carlos ROMERO, Multiple Criteria Decision Making and its Applications to Economic Problems, Kluwer Academic Publishers, Boston,USA, 1998.

Thomas L. SAATY, Müjgan S. ÖZDEMİR, A Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback Based on the Analytic Network Process, RWS Publications, Pittsburgh, USA, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top