Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Çeviride Yöntem(LFR417)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR417 Çeviride Yöntem 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Şilan KARADAĞ silanevirgen@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ? Öğrencilerin Çeviri Kuramları dersinde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak kullanmaları
? Çeviri problemleri ve çeviri stratejileri üzerine bilgi sahibi olmaları, düşünceler oluşturmaları, kendi bakış açılarını geliştirmeleri
? Çeviri süreci ve çeviride karar alma konusunda deneyim kazanmaları
? Çeviri uygulamasında bilimsel araçları kullanabilmeleri
İçerik Çeviri problem ve yaklaşımlarının uygulamalı olarak ele alınmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları ? Çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, çözüm getirme
? Çeviri amaçlı metin çözümleme
? Çeviri için kaynak araştırması, veri tabanları, diğer bilgisayar ortamı kaynaklarını kullanabilme
? Çeviri uygulamasına bilimsel yaklaşım
? Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
Öğretim Yöntemleri Bilişsel, görsel, işitsel, kinestetik yöntem: Sözlü ve görsel (power point) anlatım, tartışma, öğrencilerin öğretilen konuları uygulayacakları Fransızca-Türkçe çeviri yapmaları ve yaptıkları çeviriyi savunmaları (neyi niçin yaptıklarını açıklayabilmeleri) yoluyla derse katılımı, grup çalışması.
Kaynaklar Amman, Margret, (2008), Akademik Çeviri Eğitimine Giriş, Multilingual, İstanbul.
Baker, Mona, (2005) , Routledge Encylopedia of Translation Studies, Taylor & Francis, UK.
Boztaş, İsmail, Okyayuz Yener, Şirin (2005), Açıklamalı Çeviri Terimleri Sözlüğü, Siyasal, Ankara.
Eruz, Sakine, (2003), Çeviriden Çeviribilime, Multilingual, İstanbul.
Eruz, Sakine, (2008), Akademik Çeviri Eğitimi, Multilingual, İstanbul.
Eruz, Sakine, (2010), Çokkültürlülük ve Çevri, Multilingual, İstanbul.
İşçen, İsmail, (2002), Çevrim Kuramı, Seçkin, Ankara.
Köksal, Dinçay, (2008), Çeviri Eğitimi, Nobel, Ankara.
Munday, Jeremy, (2008), Introducing Translation Studies, Routledge, New York.
Soler Pardo, Betlem, (2013) Translation Studies: An Introduction to the History and
Development of (Audiovisual) Translation, Linguax, Madrid.
Yazıcı, Mine, (2004), Çeviri Etkinliği, Multilingual, İstanbul.
Yazıcı, Mine, (2005), Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları, Multilingual, İstanbul.
Yücel, Faruk, (2007), Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi, Dost, Ankara.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse dair, kurallar, (etik, mesleki sorumluluk), genel hatlarıyla çeviri süreci (görsel). Çeviri için araştırma yapma, kaynaklara ulaşma, bilgisayar kullanımı, internet sitesi önerileri. Uygulamalı olarak çevirinin yapılma koşullarının gerekliliklerinin aktarılması.
2 Uygulamalı çeviriye giriş: Çeviri amaçlı metin çözümlemesi 1. Sınıfta farklı metinlerin çözümleme aşamasında algılanış sürecini uygulama ile aktarma. ÇAMÇ şablonu
3 Çeviri problemlerine giriş: Dizimsel, anlamsal, bilişsel ve diğer problemler (örnekleriyle)
4 Çeviri stratejileri: Makro Stratejiler, Mikro Stratejiler 1) Dizimsel 2) Anlamsal 3) Edimsel 4) Diğer
5 Kültür çevirisine giriş: Smurfs- İngilizceden alt yazı çevirisi
6 Gruplar oluşturularak her grubun kendi seçtiği İngilizce ve İspanyolca metinlerin çevrilmeye başlanması/ÇAMÇ
7 Grup çevirileri
8 Yarıyıl sınavı
9 Kültür çevirisi 2: Churro-Uva Çevirisi: İspanyada yeni yıl kutlamaları (İspanyolcadan)
10 Çeviriyi savunma-eleştirme1-Daha önce yaptıkları grup çevirilerini savunup, kendilerine atanan diğer grubun çevirisini eleştirme
11 Çeviriyi savunma-eleştirme2
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bodas de Sangre (Araştırma yapılmadan, sözlük kullanılmadan, çevirinin bağlamı, metnin bağlamı bilinmeden, ÇAMÇ yaklaşımı olmadan metnin çeviri sürecinde karşılaşılan zorlukların uygulamalı olarak aktarılması)
2 Little Women
3 Türkçe bir metnin seçilip ÇAMÇ yapılması
4 Bodas de Sangre/ Little Women ÇAMÇ
6 Her grup yapmak istediği çeviriyi kendi seçti: 1. Grup Ladron del Sabado/ Bell Jar/ 2. Grup Jorge el valeroso/ The Selfish Giant 3. Grup Don Quijote/ First Tears/ 4. Grup El pandero de piojo/ Muscle Binds/ 5. Grup La lengua Espanola en el Mundo/ Billion Pound Project Under Way/ Metinlerin çeviri öncesi ÇAMÇ
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top