Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Çeviri Kuramları(LFR413)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR413 Çeviri Kuramları 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Şilan KARADAĞ silanevirgen@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ? Öğrencilerin başlangıcından bugüne kadar çeviri yaklaşımları ve kuramları hakkında bilgi sahibi olmaları
? Temel çeviri kavramlarına hakim olmaları
? Çeviri kuramlarındaki gelişmeleri takip ederek, çeviri yaklaşımlarındaki değişimlerin sebep ve sonuçları üzerine düşünceler üretebilmeleri,
? Çeviri üzerine farklı kuramlar aracılığı ile uygulamada kendi yaklaşımlarını üretebilecek araçlara sahip olmaları
İçerik Başlangıcından bugüne kadar olan temel çeviri kuram ve yaklaşımlarının incelenmesi ve irdelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları ? Çeviri tarihi (Doğu-Batı-Türkiye) konusunda genel bilgiye sahip olma
? Çeviri alanındaki temel kuram ve yaklaşımları öğrenme, bu yolla uygulama için alt yapıya sahip olma
? Çeviri kuramına ilişkin kavramları öğrenme
? Çeviri edimine bilimsel yaklaşım
? Çeviriye dair etik bilinci
Öğretim Yöntemleri Bilişsel; görsel, işitsel, kinestetik yöntem: Sözlü ve görsel (power point) anlatım, tartışma, öğrencilerin ders dışı araştırmalarla derse katılımı.
Kaynaklar Michel Ballard, De Cicéron à Benjamin : Traducteurs, traductions, réflexions, Presses Universitaires du Septentrion, 2007.
Ines Oseki-Dépré, De Walter Benjamin à nos jours, Honoré Champion, 2007.
Mehmet Rifat (Haz.) Çeviri Seçkisi 1, 2. Sel Yayıncılık, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma,derse dair, kurallar, çeviri, çevirmen, çeviri ve etik, mesleki sorumluluk bilinci, kuram nedir, niye gereklidir.
2 Genel Hatlarıyla Çeviri Tarihi (Batı-Doğu-Türkiye)
3 Genel Hatlarıyla Çeviri Kuramları (yaklaşımları). Başlangıcından 20.yy.a kadar Çeviri Yaklaşımları: Andronicus, Cicero, Horace (2.yy.), Hieronimus (4.yy.), Dolet (1540), Dryden (17.yy.), Luther (16.yy.), Tytler (1791), Schleiermacher(1813), Humboldt, SCHLEGEL, Goethe
4 Çeviribilime Doğru: Çevrilebilirlik, Çevrilemezlik, Makine Çevirisi, Leipziger Okulu (1960), Weisberger, Jumpelt (1961), Koschmieder (1965), Klöpfer (1967) Reiss (Metin Türü) (1971), Çeviribilimin Başlangıcı: Holmes (1972)
5 Eşdeğerlik
6 Çoğuldizge Kuramı: Even-Zohar (1978),Betimleyici Çeviri Araştırmaları ve Toury, Normlar
7 Yarıyıl sınavı
8 Sınav değerlendirmesi
9 Eylem Kuramı: Holz-Mänttäri (1984)
10 Skopos Kuramı
11 Bağıntı Kuramı ve Gutt
12 Genel Tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Mesleki etik, sorumluluk, haklar üzerinde kısa tartışma.
2 Çeviri için internet araştırması uygulaması: Çeviri tarihi ile ilgili verilen sözcüklerin 20 dakika içinde 1-2 cümleyle araştırılması
3 Çeviri için not alma tekniği(Tr)/ Çeviri için internet araştırması uygulaması: Verilen isimlerin 20 dakika içinde 1-2 cümleyle araştırılması
4 Yazılı metni sözlü aktarabilme alıştırması (Tr) Çevrilebilirlik, çevrilemezlik üzerine kısa tartışma
5 Çeviri için internet araştırması uygulaması: Eşdeğerlik tanımı (süre 5 dakika)
6 Normlar üzerine tüm sınıfın konuşması.
9 Eylem Kuramının çeviriye uygulanmasının tartışılması
10 Skopos Kuramının çeviriye uygulanması, aynı metnin 6 farklı çevirisi. Skopos Kuramının tartışılması
11 Bağıntı Kuramının çeviriye uygulanmasının tartışılması
12 Tüm derslerin slaytlar üzerinden öğrencilerin katılımı ile aktarılması
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top