Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Teknikleri(LFR429)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR429 Araştırma Teknikleri 7 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Marie Helene SAUNER LEROY saunermarie@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Metodoloji dersi; Bir araştırma ödevi hazırlanması için metodolojik temelleri verir.
İçerik Ders, bir araştırma tezinin ana hatları olan kuralların çeşitli örneklerinin ve açıklamalarının yardımıyla sunuluyor. Her hafta öğrencilerden gelecek hafta düzeltilen ev ödevi istenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Tez hazırlamasının yöntemlerini ögrenmek
Öğretim Yöntemleri Tezin içermesi gereken tüm unsurların sunumu; Öğrenciler haftalık olarak bu yönde çalışma sağlamalıdır
Bir makalenin ana fikirlerini bildirmek
- iki farklı pozisyonun özetini
- kaynaklarını ve bibliyografyasını sunmak
-sorunu, hipotezleri
-Öğrenme
- Planını bildirir (hipotezler, problemli)
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 10 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 10
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 11 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 10 3 30
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 40 40
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 108
Toplam İş Yükü / 25 4,32
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top