Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Sözlükbilim(LFR405)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR405 Sözlükbilim 7 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) OSMAN SENEMOĞLU osenemoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Acquisition des principes de base de la lexicologie
İçerik Acquisition de la place et de la fonction des notions de forme et de contenu en lexicologie
Dersin Öğrenme Çıktıları Apport de la lexicologie et de la sémantique -sous-disciplines de la linguistique contemporaine- en matiere de l'apprentissage du français, langue érangere.
Öğretim Yöntemleri Devoirs et exposés en vue de pouvoir créer des entrées de certaines notions générales dans le dictionnaire
Kaynaklar Introduction à la lexicologie
De l’artisanat des dictionnaires à une science du mot, Sémantique et morphologie
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş – Genel sunuş
2 Sözcük ve sözlük kavramları
3 Anlam kavramının irdelenmesi
4 Eşsesli ve çokanlamlı sözcükler
5 Paradigmatik ve sentagmatik ilişkiler
6 Anlambilimsel ve biçimbilimsel ilişkiler
7 Arasınav
8 Dağılım ve sıklık kavramlarının incelenmesi
9 Özel adlar, yabancı sözcükler
10 Yeni sözcükler
11 Dilsel gösterge ve gönderge kavramlarının incelenmesi
12 Düzanlam ve yananlam
13 Anlamsal çözümleme – ödevler
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 2 4 8
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 10 4 40
Toplam İş Yükü 109
Toplam İş Yükü / 25 4,36
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top