Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Anlatı Çözümlemesi I(LFR315)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR315 Anlatı Çözümlemesi I 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Engin BEZCİ enginbezci@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri anlatı çözümlemesi kuramları ile tanıştırmak ve çeşitli anlatılar üzerinde çözümleme araçlarının kullanımını tanıtmaktır. Her derste kuramsal metinlerin okumalarına ilişkin tartışmalar yapılması ve bu kuramların uygulamalı olarak açıklanması hedeflenmektedir.
İçerik Anlatı çözümleme kuramları ve uygulamaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Anlatıya ilişkin temel teorik yaklaşımlara aşinalık.
2. Çeşitli metinlere ve anlatılara derste öğrenilen kuramsal araçları uygulayabilmek
Öğretim Yöntemleri Anlatı çözümleme kuramlarının derste anlatılması, alanın önemli kuramsal metinlerinin derste tartışılması ve seçme parçaların çözümlemeleri yapılmaktadır.
Kaynaklar Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972
Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982
Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983
Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987
Vincent Jouve, La lecture. 1993.
Jean-Michel Adam, Le récit. Presses Universitaires de France, 1996
Yves Reuter, L'analyse du récit. Armand colin, 1997.
Jean-Pierre Goldenstein, Lire le roman. De Boeck Supérieur, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş - Anlatı cözümlemesi nedir ? - Temel İlkeler
2 Anlatının eşiğinde (1) Gerekli Okumalar: Roland Barthes, « Introduction à l'analyse structurale des récits » In Communications, 8, 1966. Recherches sémiologiques : l'analyse structurale du récit. p.1-3
3 Anlatının eşiğinde (2) Gerekli Okumalar : Gérard Genette, « La littérature et l’espace », Figures II, Paris, Seuil, 1969, pp.43-48
4 Anlatının Yapıları (1) Gerekli Okumalar: Gerald Prince, « Introduction à l’étude du narrataire », Poétique, n°14, 1973
5 Anlatının Yapıları (2) Gerekli Okumalar: Tvzetan Todorov, « Le récit primitif : l’Odyssée » in Poétique de la prose, Paris, Seuil, 1971, p.21-23
6 Hikayenin Yapıları (1) Gerekli Okumalar: Roman Sanatında Milan Kundera, « L'héritage décrié de Cervantes » in L'art du roman. Gallimard, 1986, p.15-17
7 Hikayenin Yapıları (2) Gerekli Okumalar: Jale Parla, Don Kişot'tan Bugında "Don Kişot ve Yaz Türleri" Bugüne Roman, İletişim Yayınları, 2001, s.23-36 Kısmi
8 Ara sınav
9 Okuyucunun rolü (1) Sunumlar / Gerekli Okumalar :Umberto Eco, Lector in Fabula, trad. franç., Paris, Grasset, 1985, pp.151-153
10 Okuyucunun rolü (2) Sunumlar / Gerekli Okumalar : Jean-Paul Sartre, « Pourquoi écrire ? » in Qu’est-ce que la littérature ?, Situation II, 1948, p.48-49
11 Metne geçiş süreci (1) Sunumlar / Gerekli Okumalar: Gérard Genette, Fiction et Diction, Paris, Seuil, 1991, p.10-11
12 Metne geçiş süreci ( 2) Sunumlar / Gerekli Okumalar: Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Génèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992, pp.417-419
13 Metinlerarasılık (1) Sunumlar / Gerekli Okumalar: Teori Şeytanında Antoine Compagnon, "« L’auteur » in Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, 1998
14 Metinlerarasılık (2) Sunumlar / Gerekli Okumalar: Violaine Houdart-Mérot, « L'intertextualité comme clé d'écriture littéraire », Le français aujourd'hui, vol. 153, no. 2, 2006, pp. 25-32.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Kısa Sınavlar 1 30
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 12 1 12
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 12 1 12
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top