Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Göstergebilime Giriş(LFR321)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR321 Göstergebilime Giriş 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sündüz ÖZTÜRK KASAR sunduzkasar@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerde gösterge okuryazarlığı becerisini sağlamak
İçerik Göstergebilimin ortaya çıkışı ve temel kavramları
Dersin Öğrenme Çıktıları Göstergelere karşı duyarlılık ve göstergelere anlam yükleyebilme becerisi
Öğretim Yöntemleri Ders yürütücüsü tarafından işlenen kuramsal açıklamalar ve öğrencilerle birlikte yürütülen çözümleme çalışmaları
Kaynaklar Ders yürütücüsü tarafından hazırlanıp öğrencilere verilen ders materyali
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Göstergebilim nedir? Gösterge nedir?
2 Göstergebilimin Tarihçesi I
3 Göstergebilimin Tarihçesi II
4 Temel Kavramlar I
5 Temel Kavramlar II
6 Çözümleme Yöntemi I
7 Çözümleme Yöntemi II
8 Vize
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
9 Metin Çözümlemeleri I
10 Metin Çözümlemeleri II
11 Metin Çözümlemeleri III
12 Metin Çözümlemeleri VI
13 Metin Çözümlemeleri V
14 Metin Çözümlemeleri VI
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 10 2 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 11 11
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top