Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Sözdizim(LFR223)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR223 Sözdizim 3 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Marie Helene SAUNER LEROY saunermarie@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dilin sözdizimsel yaklaşımına önsöz
İçerik Sözdizimin önemli bölümlerinden (monem, syntem, syntagm, cümle yapısı, sözdizimsel kategoriler, sözdizimsel bağlar, cümlenin sözdizimsel başı, vs.) bahsedilir, özellikle işlevsel sözdizim bakımından. Alıştırma verilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dilbilimsel bilgilerinin geliştirilmesi, Dilin işleyişini anlamak Mantıklı düşüncenin geliştirilmesi
Öğretim Yöntemleri Yöntem anlatması - Alıştırma
Kaynaklar Costaouec D. ve Guerin F., Syntaxe fonctionnelle, PUR, 2007 ; Maingueneau D., Syntaxe du français, Hachette, 1999 ; Gardes-Tamine J. La grammaire 2. Syntaxe, A. Colin, 2004.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 - Sözdizim nedir Sözdizimde akımlar, dersin anlatımı
2 - dersin anlatımı, dil, diller, dilbilimcinin araçları
3 - Sözel anlatım - yazı Sesbilim, Uluslararası fonetik alfabesi (API)
4 - Temel işlemler 1 (yerine koyma, kesme, katma, yer değiştirme)
5 - Cumle tanıtımı, betimlemesi
6 - Cümlenin yapısı 1
7 - Cümlenin yapısı 2
8 Vize
9 - Artgönderim ; Öngönderim
10 - Anlamlı öğeler 1 Isim grubu - Sıfat grubu
11 - Anlamlı öğeler 2
12 - Anlamlı öğeler 3
13 - Biçimbilimsel değişim 1
14 - Dersin gözden geçirmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 11 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 10 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 11 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 10 3 30
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü / 25 4,88
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top