Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I(LFR181)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR181 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I 1 2 2 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Aykut KAR aykut.kar@yeditepe.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.
İçerik Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel temellerini açıklar.
2) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Türk İstiklal Harbi’ni anlatır.
3) Milli Mücadeleyi ve hedeflerini açıklar.
4) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş felsefesini açıklar.
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.
6) Cumhuriyetin temel değerlerini öğretir
Öğretim Yöntemleri Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Kaynaklar Ders Notu Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,
Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),
Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),
Handan Diker(Dr.),
Vahdettin Engin (Prof.Dr.),
Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),
Arzu M.Erdoğan (Dr.),
Cemil Öztürk (Prof.Dr.)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Aydınlanma Çağı
3 Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali
4 XIX.Yüzyılda Avrupa ve Birinci Dünya Savaşı'na Giden Süreç
5 4 Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları
6 Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler
7 Vize Sınavı
8 Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları
9 Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke
10 Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler, Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı
11 Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi
12 Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
13 Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 12 40
Toplam 13 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top