Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Temel Dilbilgisi(LFR123)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR123 Temel Dilbilgisi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Atilla DEMİRCİOĞLU ademircioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel fransızca dilbilgisi kurallarının örneklerle öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik Temel fransızca kuralları ve uygulamalarıyla, çeşitli durumlara göre kullanım ve işleyişi
Dersin Öğrenme Çıktıları Konuşmaya yönelik öğrenilen fransızcanın dilbilgisi kualları da etkin bir biçimde kazanılımaktadır
Öğretim Yöntemleri Öğrencinin katılımının sağlanması
Kaynaklar Grammaire, Cours de civilisation française de la Sorbonne
L’Exercisier, Manuel d’expression française
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tümce yapıları, yalın ve karmaşık tümceler
2 Kipler ve zamanlar
3 Etken ve edilgen tümce yapıları
4 Etken ve edilgen tümcelerin birbirine çevrilmeleri
5 Yan tümce türleri
6 Zaman beliten yan tümceler
7 Neden ve sonuç belirten yan tümceler
8 Amaç, koşul ve varsayım belirten yan tümceler
9 Arasınav
10 Karşılaştırma belirten yan tümceler
11 Doğrudan ve dolaylı söylemler
12 Doğrudan ve dolaylı tümcelerin birbirine çevrilmesi
13 Alıştırma çalışmaları
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top