İşletme Yüksek Lisans Programı

Denetim(G532)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G532 Denetim 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) İdil KAYA ikaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencilerine verilen bu dersin amacı denetim kavramları kavramlarını ve bu alandaki araştırmaları öğretmektir. Finansal tablo denetimi içinde denetçinin karar verme süreci bağlamında, öğrenci kanıt toplama ve denetim ilgili riskler, risk değerlendirmesi, teknoloji, yolsuzluk denetimi ve iç kontrol bileşenlerini tanır.
İçerik 1. Denetim Mesleği
2. Denetim Raporları
3. Denetimde Sorumluluklar ve Hedefler
4. Denetim Kanıtları
5. Önemlilik ve Denetim Riski göz önüne
6. İç Kontrol
7. Yolsuzluk Riski ve Denetimi
8. Satış ve Tahsilat Döngüsünde Denetim Süreci
9. Diğer Döngülerde Denetim Süreci
10. Kontrol Testleri için Denetim Örneklemesi
11. Maddi Denetim Testleri için Denetim Örneklemesi
12. Denetimin Tamamlanması
13. Denetimde Araştırma Yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;
1.Denetimde güncel konuları ve sorunları anlar ve tartışır.
2. Bağımsız denetim ve güvence fonksiyonuna duyulan ihtiyacın önemini, denetim mesleğindeki sürekli değişimi ve finansal tablo denetimini etkileyen ve şekillendiren olguları kavrar.
3. Denetimde karar almayı ve kanıt toplama yöntemlerini tanır.
4. Meslek etiğinin amacı ve içeriği hakkında açık bir vizyona sahip olur.
5. Denetim teorisini tanır ve bu alandaki ampirik araştırma metodolojilerine hakim olur.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Kitaplar:
Güredin, Ersin Denetim ve Güvence Hizmetleri,13. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul,
2011.

Arens, Alvin A., Randal J. Elder and Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services An Integrated Approach, Fourteenth Edition, Pearson, Boston, 2012.

Makaleler:
LHay, D.. The Frontiers of Auditing Research. Meditari Accountancy Research, 1 December 2015, 23(2):158-174 Language: English. Emerald Group Publishing Ltd. DOI: 10.1108/MEDAR-12-2014-0062 , Veritabanı: Scopus®

Habib, Ahsan; Jiang, Haiyan; Bhuiyan, Md. Borhan Uddin; Islam, Ainul. Regular Paper: Litigation Risk, Financial Reporting and Auditing: A Survey of the Literature. Research in Accounting Regulation. October 2014 26(2):145-163 Language: English. DOI: 10.1016/j.racreg.2014.09.005, Veritabanı: ScienceDirect

Habib, A. (2007). Legal environment, accounting information, auditing and information intermediaries: Survey of the empirical literature. Journal of Accounting Literature, 26, 1-75. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/216303876?accountid=15955

Glover, S. M., Taylor, M. H., & Yi-Jing, W. (2017). Current Practices and Challenges in Auditing Fair Value Measurements and Complex Estimates: Implications for Auditing Standards and the Academy. Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 36(1), 63-84. doi:10.2308/ajpt-51514

Lesage, C., & Wechtler, H. (2012). An Inductive Typology of Auditing Research. Contemporary Accounting Research, 29(2), 487-504. doi:10.1111/j.1911-3846.2011.01111.x

Malsch, B., & Salterio, S. E. (2016). "Doing Good Field Research": Assessing the Quality of Audit Field Research. Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 35(1), 1-22. doi:10.2308/ajpt-51170
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top