Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kriz İletişimi Yönetimi(CO-E 634)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 634 Kriz İletişimi Yönetimi 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste elde edilecek bilgiler, işletmelerin marka ve itibarlarına yönelik kriz durumlarının yönetilmesinde temel oluşturacaktır. Öngörme, planlama, yönetme, kontrol etme ve değerlendirme ile ilgili bilgi ve yetilerin arttırılmasını hedefleyen ders, aynı zamanda da kriz ve risk durumları hakkında analitik bakış açısını da geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik Kriz, Risk ve Sorun Yönetimi
Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi
Kriz Yönetim Planı
Kriz İletişimi Stratejileri
Vak'a analizleri
Sosyal medyada kriz yönetimi
Kriz Yönetiminde Ölçümleme ve Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Kriz yönetimi ile ilgili kuramları ve kavramları tanır.
2. Riskleri, sorunları ve krizi öngörür.
3. Kriz durumlarında istikrarsız enformasyon ortamını yönetebilir ve etkisini değerlendirebilir.
4. Kriz iletişim planı hazırlayabilir.
5. Kriz durumlarında medya ile etkili iletişim kurar.
6. Alan ile ilgili etik sorgulama yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Vaka analizleri
Öğrenci sunumları/Simülasyon
Kaynaklar Ders notları.

ÇINARLI İnci, Kriz İletişimi: Örnek Vaka Analizleri ile, İstanbul: Beta Yayınları, 2016.

LUKASZEWSKI, James E. “Seven Dimensions of Crisis Communication Management: A Strategic Analysis and Planning Model”, Ragan’s Communication Journal, January/February, 1999.

ÇINARLI, İnci. “Bir Kriz İletişimi Yönetimi Vaka Analizi: Kaybolan Malezya Havayolları MH370 Sefer Sayılı Uçağı”, Gazi University İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, 2014.

PAINE DELAHAYE, Katie. “How to Measure Your Results in Crisis”, (2003),
http://www.instituteforpr.com/pdf/HowtoMeasureYourResultsinaCrisis, KatieDelahayePaine2002.pdfIPR, 11.06.2006.

ŞİMŞEK NARBAY, Mine. Kriz İletişimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2006.

REGESTER, Michael and LARKIN, Judy. Risk Issues and Crisis Management in Public Relations: A Casebook of Best Practice, 4th. ed., London: Kogan Page, 2008.

COOMBS, Timothy W. “Crisis Management and Communications”, Institute for Public Relations, 2007.

W. Timothy COOMBS ve Sherry J. HOLLADAY (Eds.). The Handbook of Crisis Communication, MA: Wiley and Blackwell, 2012.

Robert L. HEATH ve H. Dan O’HAIR (Eds.). Handbook of Risk and Crisis Communication, NY: Routledge, 2010.

İnci ÇINARLI. “Bir Kriz İletişimi Yönetimi Vaka Analizi: Kaybolan Malezya Havayolları MH370 Sefer Sayılı Uçağı”, Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S.38, Bahar 2014, pp.95-114.

Amiso M. GEORGE ve Cornelius B. PRATT (Eds.). Case Studies in Crisis Communication: International Perspectives on Hits and Misses, NY: Routledge, 2011.

Howard J. SHIRE ve Justine KAYAL, “Brand Crisis Management”, INTA Annual Meeting 2006.

Niraj DAWAR ve Madan M. PILLUTLA, “Impact of Product-Harm Crises on Brand Equity: The Moderating Role of Consumer Expectations”, Journal of Marketing Research, Vol.37 (May 2000), pp.215-226.

Michael REGESTER ve Judy LARKIN. Risk Issues and Crisis Management in Public Relations, 4th ed., London: Kogan Page, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 ‘Kriz’in tanımlanması ve krizi iletişimi ve yönetimi sürecinin kuramsal kavramlaştırması / Kriz tipolojileri ve krizin evreleri / Proaktif ve reaktif kriz yöentimi
2 Kurumsal itibara yönelik tehditlerin tanımlanması
3 Kriz iletişimi kuramları / Kriz yönetim planı (CMP) / Malezya Havayolları MH370, Costa Cruises, Soma maden faciası, BP Meksika Körfezi, Volkswagen AG, Samsung Galaxy Note7, vb. krizlerin analizleri.
4 Medya ile ilişkiler ve kriz iletişimi / Sosyal medyada kriz yönetimi ve iletişimi.
5 Marka krizi yönetimi (brand crisis management) ve marka değeri (brand equity) üzerindeki etkileri
6 Kriz yönetiminin değerlendirilmesi / Kriz iletişimi performansının ölçümlenmesi
7 Vize sınavı
8 Sosyal medya ve kriz iletişimi / On-line krizler ve vaka analizleri
9 Sorun yönetimi-risk yönetimi-kriz yönetimi ilişkisi
10 Risk yönetimi ve risk iletişimi
11 Öğrenci kriz simülasyonlarının sunumu
12 Öğrenci kriz simülasyonlarının sunumu
13 Öğrenci kriz simülasyonlarının sunumu
14 Öğrenci kriz simülasyonlarının sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir.
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder.
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
7 Öğrenciler stratejik ve analitik düşünme yetilerine sahip olurlar. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 4 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 5 5 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 99
Toplam İş Yükü / 25 3,96
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top