Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kurumsal İletişim(CO-E 551)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 551 Kurumsal İletişim 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, kurumsal iletişimin devamlılığı ve başarısı için önemi vurgulanarak, kurumsal iletişim kanalları, araçları ve yöntemleri aktarılacaktır. Kurumsal iletişimin itibar yönetiminde oynadığı rol ele alınacaktır.
İçerik 1.Hafta:
Giriş, dersin öğrencilere sunumu
2.Hafta:
-İşletme yönetimi ve temel kavramlar,Kurumsal iletişimin tarihsel gelişimi/kurumsal iletişimi planlamak
-Kurumlarda İletişim Biçim ve Araçları, Kanallar
3.Hafta:
Yönetim-Organizasyon Kuramları


4.Hafta: Kurumsal Sosyal sorumluluk
5.Hafta:Kurumsal Kriz

6.Hafta:

Kurum Kimliği ve İmajı

7.Hafta:
Vize

8.Hafta:
Kurum Kültürü

9.Hafta:

10.Hafta:
Kurumsal İtibar

11.Hafta:
Sunumlar

12.Hafta:
Sunumlar
13.Hafta:
Sunumlar

14.Hafta: Sunumlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Kurumsal iletişim ve itibar yönetimi kavramları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
2.Kurumsal iletişim yöntem ve araçlarını tanıyabilir.
3.Uygulamalar ve örneklerle birlikte konuları anlama, analiz etme becerisine sahip olur.
4.İtibar yönetiminin gerektirdiği kurumsal davranış ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Kuramsal, pratik bilgi, örnekler ve öğrenci sunumları
Kaynaklar Haluk Gürgen. Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, 1997.
Zeyyad Sabuncuoğlu. Örgütlerde İletişim. Arıkan Yayınları, 2009.
Ayla Okay. Kurum Kimliği. Mediacat Yayınları, 1999
Cees B.M. van Riel and Charles Fombrun. Essentials of Corporate Communication: Implementing Practices for Effective Reputation Management. Routledge, 2007.
Peter Steidl and Garry Emery, Corporate Image and Identity Strategies Designing the Corporate Future. Business & Professional Publishing, 1999.
John M.T. Balmer and Stephan A.Greyser, Revealing the Corporation: Pespectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding. Routledge.
John Doorley and Helio Fred Garcia. Reputation Management, Routledge, 2007
Naomi Langford and Woodand Brian Salter, Critical Corporate Communications: a Best Practice Blueprint. John Wiley & Sons, 2003
James Horton, Integrating Corporate Communication, Quorum Books, 1995
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top