İktisat Yüksek Lisans Programı

Optimizasyon Teknikleri(ECK521)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECK521 Optimizasyon Teknikleri 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Sahir KARAKAYA skarakaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dinamik iktisatta kullanılan optimizasyon tekniklerine dair bir derstir. Temel oluşturması amacıyla önce statik doğrusal olmayan programlamadan bahsedilmekte, sonra sürekli alemde dinamik optimizsyon teknikleri, varyasyonlar hesabı ve maksimum prensibi anlatılmakts ve bu aletlerin dinamik iktisattaki belli başlı kullanımları gösterilmektedir.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Cass, D. (1965). “Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation”, Review of Economic Studies, 32, 233-240.
Kamien, M. ,Nancy Schwartz, (1981).Dynamic Optimization, North-Holland.
Seierstad, A., K. Sydsaeter, (1987). Optimal Control Theory with Economic Applications, North-Holland, 3rd ed.
Chiang, A. (1992). Dynamic Optimization, McGraw-Hill.
Mankiw, G., D. Romer, D. Weil, (1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly journal of Economics, 107, 2, 407-437.
Barro, R., X. Sala-i-Martin, (1995). Growth Theory, McGraw-Hill.
Aghion, P., P. Howitt. (1997). Endogenous Growth Theory, The MIT Press.
Sydsaeter, K., A. Seierstad, P. Hammond, A. Strom (2008). Further Mathematics for Economic Analysis. Prentice Hall.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilim nedir? Ekonomi Bilimi nedir? Kalkınma nedir?
1 Eşitlik tahditleri altında maksimizasyon. Lagrange denklemi. Lagrange çarpanının iktisadî anlamı.
2 Dünya sistemleri analizinin tarihsel kökenleri ·
2 Gereklilik ve Yeterlilik teoremleri. Tahditlerin kalifiye olması.
3 Gradient kavramı. Konkav fonksiyonlar. Doğrusal olmayan programlama: Kuhn-Tucker şartları.
3 Sistemik analiz ve gelişmeci iktisadi tarih anlayışı
4 Tarihte kapitalizmin dönüşümü
5 Kapitalizmde büyüme süreci, nüfus ve krizler: Malthus, Marx
6 Kapitalizmde ve liberal düşüncede yoksullar: Tocqueville, Molinari, Bastiat
7 Kapitalizmde ve liberal düşüncede ücretler ve sosyal yardımlar: Bastiat, Malthus, Garnier
8 Kapitalizmde ve liberal düşüncede antropoloji ve ırkçılık: Molinari, Le Play
9 Neo-liberalizmin XX yy'da kökenleri: Rougier, Röpke, Baudin
10 Kapitalizmde insan hakları: çocuk ve kadın işçiliği
11 Küreselleşme, ve insan hakları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Smith, Popper, Robinson ve Marx: Ekonomi Politiğin doğası ·
2 Wallerstein, Amin, Franck, Gills: dünya sistemleri
3 Yeni düzenlemeci okulu
4 Marx - Manifesto, Polanyi - Büyük Dönüşüm, Rousseau - Toplumsal Mutabakat
5 Krizler ve kriz teorileri: Marx, Ricardo, Malthus, Kondratieff, Schumpeter
6 Sosyal yardımlar ve özgür işçi
7 Nüfus meseleleri: "bırakınız ölsünler"
8 Kölelik ve iş gücü piyasaları
9 Sosyal katolikler ve korporatizm
10 Emek sömürüsü, geçmiş ve günümüz örneklerle
11 İnsan haklarının eleştirisi ve küreselleşme ile eleştirilen insan haklarının çıkmazı
12 Amartya Sen, François Perroux ekseninde barışçıl, insani ekonominin eleştirisi
13 Ödev sunumları
14 Yazılı sınav
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top