İktisat Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ekonomi(ECK514)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECK514 Uluslararası Ekonomi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste uluslararası ekonominin dinamik yapıs, yeni teoriler ve güncel sorunlar ışığında incelenecektir.
İçerik Yüksek Lisans programı için hazırlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi takiben eden öğrencinin,
Alanla ilgili veri tarama ve veri bankalarından yararlanabilmesi,
Bu dataları kullanarak alanla ilgili kalitatif ve kantitatif analiz yapabilmesi,
Uluslararası ticaretteki yeni teoriler ışığında ticaret- büyüme , ticaret -kalkınma sorunlarını inceleyebilmesi,
Ödemeler dengesi bilanço analizi yapabilmesi,
Döviz kuru para politikası uluslarası para sisteminin sorunlarını teorik olarak inceleyebilmesi
Uluslararası faktör hareketliliğinin nedenlerini ve global ekonomiye etkilerini inceleyebilmesi gerekir.
Öğretim Yöntemleri Teorik
Kaynaklar Seçilmiş makaleler ve kitaplar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Uluslararası ekonominin güncel sorunları
2 Veri tarama ve veri bankaları
3 Ödemeler dengesi bilancosu analizi
4 Uluslararası ticarette yeni teoriler
5 Uluslararası ticaret ve büyüme sorunları
6 Uluslararası ticaret ve kalkınma sorunları
7 Ticaret politikalarında yeni gelişmeler
8 Uluslararası göçün ekonomik ve sosyal boyutu
9 Uluslararası faktör hareketlerinin üretim istihdam yatırım üzerine etkileri
10 Açık ekonomiler makro iktisadı ve uluslararası para sisteminin sorunları
11 Finansal serbestlik ve bankacılık sistemi
12 Finansal krizler
13 Uluslarası borçluluk ve finansal kirzler
14 Sistemik kriz ve kriz yönetimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top