Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Stratejik Perakende Yönetimi(ML522)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ML522 Stratejik Perakende Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders perakende yönetiminin temel kavramlarını, ilke ve stratejilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik 1. Hafta: Perakendecilikte temel kavramlar

2. Hafta: Perakende türleri

3. Hafta: Perakende türleri

4. Hafta: Perakende tüketim yönetimi

5. Hafta: Perakendecilikte pazar stratejileri

6. Hafta: Lokasyon stratejileri

7. Hafta: Yer seçimi stratejileri

8. Hafta: Vize

9. Hafta: Bilgi sistemleri ve tedarik zinciri yönetimi. Perakendecilikte örgüt yapısı ve insan kaynakları yönetimi

10. Hafta: Müşteri ilişkileri yönetimi. Ürün yönetimi

11. Hafta: Fiyatlandırma stratejileri

12. Hafta: Perakende iletişim karması politikaları

13. Hafta: Mağaza yönetimi

14. Hafta: Mağaza dizaynı prensipleri. Müşteri hizmetleri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Perakende yönetimine ilişkin temel kavramları bilmeli ve akademik bilgi ile sentezleyebilmelidir.
2. Perakendecilikte yeni trendleri takip edebilmeli ve bu doğrultuda rekabet stratejileri geliştirebilmelidir.
3. Perakendecilikte ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma ilişkin analizler yapabilmeli ve stratejiler geliştirebilmelidir.
4. Lokasyon, ticari alan ve bölge analizi yapabilmeli, coğrafik bilgi sistemlerini yorumlayabilmelidir.
5. Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin analizler yaparak hizmet stratejileri oluşturabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ? Levy, Micheal ve Weitz, Barton A. (2004), Retailing Management, McGraw Hill Inc. New York. (Ders Kitabı)
? Karfft, Manfred, Manrala, Murali K. (editors), (2006), Retailing in the 21st Century: Current and Future Trends, Springer, New York.
• Varley R. ve Rafiq M., (2004) Principles of Retail Management, Palgrave Macmillan, UK
? Tek, Ö.B. ve Orel, D.F. (2006), Perakende Pazarlama Yönetimi, 2. Baskı, Birleşik Matbaacılık, İzmir
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Perakendecilikte temel kavramlar
1 Perakendecilikte temel kavramlar
1 Perakendecilikte temel kavramlar
2 Perakende türleri
2 Perakende türleri
2 Perakende türleri
3 Perakende türleri
3 Perakende türleri
3 Perakende türleri
4 Perakende tüketim yönetimi
4 Perakende tüketim yönetimi
4 Perakende tüketim yönetimi
5 Perakendecilikte pazar stratejileri
5 Perakendecilikte pazar stratejileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top