Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Politik İktisat(RI-605)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-605 Uluslararası Politik İktisat 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası politik iktisat kuramlarını temel kuramcıların özgün eserlerinin okumaları yoluyla kavramak ve tartışmak.
Küresel ekonominin farklı boyutlarını kavramsal çerçeveye dayalı olarak çözümlemek.
İçerik Bkz. "Konu Başlıkları"
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

1) Uluslararası politik iktisat kuramlarını öğrenir.
2) Kuramsal tartışmaların gelişimi ve uluslararası ilişkiler disiplinindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Birincil kaynakları tanır ve yorumlar.
4) Olgular ve kuramlar arasındaki ilişkiyi anlar.
5) Küresel ekonomik konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Mehdi Abbas, “L’économie politique internationale entre théories et histoire », Recherches internationales, No : 88, octobre-décembre 2010, pp. 47-72

Dario Battistella, « L’économie politique internationale », Théories des relations internationales, Presses de Sciences Po, 2003, pp. 399-432

Christian Chavagneux, Economie politique internationale, Repères, La Découverte, 2010

Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987

Robert Gilpin, Global Political Economy. Understanding the International Economic Order, Princeton University Press, 2001

Gérard Kébabdjian, Les Théories de l’économie politique internationale, Le Seuil, Points, 1999

Robert O. Keohane, “The Demand for International Regimes”, International Organization, Vol. 36, No:2, (International Regimes), 1982, pp. 325-355.

Robert O. Keohane and Lisa L. Martin, “The Promise of Institutionalist Theory”, International Security, Vol. 20, No:1, Summer 1995, pp. 39-51.

Stéphane Paquin, Théories de l’économie politique internationale. Cultures scientifiques et hégémonie américaine, Presses de Sciences Po, 2013

Susan Strange, « Political Economy and International Relations », Ken Booth and Steve Smith, International Relations Theory Today, Penn State Press, 1997, pp. 154-174

Michael C. Webb and Stephen D. Krasner, “The Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment”, Review of International Studies, Vol. 15, No:2, Special Issue on the Balance of Power, April 1989, pp. 183-198.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uluslararası politik iktisat (UPİ) nedir?
2 Realizmden neorealizme UPİ
3 Robert Gilpin ve uluslararası ilişkilerin ekonomi politiği
4 Liberalizmden neoliberalizme UPİ
5 Robert Keohane ve yeni kurumsalcılık
6 Neo-neo yakınlaşması ve ayrışması: Kazançların değerlendirilmesi ve uluslararası rejim teorisi (Stephen Krasner ve Charles Kindleberger)
7 Marksizm: Immanuel Wallerstein'ın kapitalist dünya-ekonomi analizi
8 Robert Cox ve toplumsal güçler
9 Karma bir akım olarak transnasyonalizm/ulusaşırıcılık: Susan Strange ve yapısal güç
10 Güncel küresel ekonomi 1
11 Güncel küresel ekonomi 2
12 Güncel küresel ekonomi 3
13 Güncel küresel ekonomi 4
14 Güncel küresel ekonomi 5
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 70
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 20
Sunum 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 30
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 70
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitimi derinleştirmiş olabilmeli; X
2 Uluslararası İlişkiler disiplininin gerektirdiği siyaset bilimi ve felsefesi, tarih, hukuk, iktisat, sosyoloji temeline hâkimiyetinden hareketle çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmiş olabilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
6 Galatasaray Üniversitesi’nin, Avrupa ile kurumsal ilişkileri ışığında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olabilmeli; X
7 Akademik ve/ veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda etkin bir yer alacak bilgi ve beceriye sahip olabilmeli; X
8 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etmekle kalmayıp, bu yayınlara katkıda bulunabilecek akademik ve dil (Fransızca, İngilizce, Türkçe) yetisine ve donanımına sahip olabilmeli; X
9 Araştırmacı yönü gelişmiş olmalı; bu amaç doğrultusunda edindiği bilgi ve becerileri, niteliksel ve niceliksel çalışmalarda etkin biçimde kullanabilecek seviyede olmalı; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 30 60
Sunum 2 8 16
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 20 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 25 7,20
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top