Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İkna ve İletişim(CO-E 626)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 626 İkna ve İletişim 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, tarihsel bir perspektifle ikna alanında geliştirilen araştırma sonuçlarını, medya, toplum ve birey ekseninde farklı örneklerle tartışarak sorgulanması ve etkili iletişim stratejileri geliştirilmesi yönünde beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik I. BÖLÜM: KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR

İlk sorgulamalar
Aristoteles ve Retorik
G. Le Bon “ Kitleler Psikolojisi”
G. Tarde “ Taklit Kanunları”
II. Dünya Savaşı Propaganda örnekleri

Sosyal Etkinin Gücü
Normlar nasıl oluşur?
Neden Uyum gösteririz? S. Asch Deneyi
Otoriteye itaat ve sosyal rollerin etkisi - S.Milgram ve P. Zimbardo deneyleri

Tutumlar arası tutarlılık ve Tutum- Davranış İlişkisi
Tutumlarımız nasıl oluşur?
Heider’in “Denge Kuramı” - Sevdiğim diğer sevdiğimi sevmezse ne yaparım?
Festinger’in “Bilişsel Çelişki Kuramı” - Neden yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapmaya devam ederiz?

C. Hovland, Yale Üniversitesi “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi ” Laboratuvar deney sonuçları
Hangi kaynaktan gelen bilgi daha inandırıcıdır?
Çekicilik, Sempati ikna eder mi?
Mesajı nasıl oluşturmalıyım?
Kimler daha kolay ikna olur?

R.B. Cialdini - İkna etmenin 6 temel prensibi
Karşılıkta bulunma
Sosyal Etki
Tutarlılık
Hoşlanma
Azlık
OtoriteII.BÖLÜM: DİJİTAL YAŞAM VE İKNANIN DEĞİŞEN PARADİGMALARI

Sosyal Medya Nasıl İkna Ediyor?

Etkileşim Nedir? Neden Etkilidir?
Daha güçlü Sosyal Etki
Kim olduğunu bilmediğim kişi beni nasıl ikna edebiliyor? - Anonymat -
Sosyal Ağların anlattıkları

Teknoloji Kullanarak İkna -Stanford Üniversitesi, Captology Laboratuvarı araştırma sonuçları

Örnek çalışma - Adımsayar dijital uygulamaları daha sağlıklı yaşam için davranış değişikliği yaratır mı?

III. BÖLÜM: GELECEĞİN İKNA STRATEJİLERİ

“Big Data” - Büyük Veri kullanımı

Dijital girdilerin hızlı çoğalması
Dijital ortamda oluşturduğumuz veriler bizi ikna etmek için kullanılabilir mi?

“Storytelling” - Hikayelerin Gücü

Senin hikayen nedir?
Hikayeler neden etkilidir?

“Gamification” - Oyunlaştırma

Oyun oynarken ikna ediliyor olabilir miyiz?
Oyun öğlerinin stratejik kullanımı
Dersin Öğrenme Çıktıları İkna alanında etkili iletişim stratejileri geliştirebilir.

Sosyal Psikoloji alanında tutum değişimine ilişkin yapılmış çalışmaları bilir ve yorumlar

Teknolojik gelişmelere bağlı yenilikçi ikna stratejilerini tanır.

İkna edici iletişim kampanyaları geliştirebilir.
Öğretim Yöntemleri Ders kavramsal çerçeve öğretilerine ve sunumlara dayalı örnek uygulama tartışmalarına dayanmaktadır.
Kaynaklar ALMEIDA Fabrice d’, Images et Propagande, Casterman, Paris, 1995.
BAIRD Jay W, The mythical world of Nazi war propaganda : 1939-1945 University of Minnesota Press, Minneapolis- Minn, 1974.
BELLENGER Lionel, La persuasion, PUF, Collection que sais-je?, Paris, 1992.
CIALDINI Robert B., İknanın Psikolojisi, traduit par Fevzi Yalım, MediaCat Kitapları, Ankara, 2001.
CIALDINI Robert B.,Influence: Science and Practice, Allyn & Bacon, 2003.
CIALDINI Robert B., Harnessing the Science of Persuasion, Harvard Business Review; Vol. 79 Issue 9, 2001, pp72-79.
HOGAN Kevin, ThePsychology of persuasion: how to persuade others to your way of thinking, Pelican Publisging Company, Gretna, Louisiana, 2002.
LE BON Gustave, Psychologie des foules, PUF/Quadrige, 5e éd., Paris, 1995.
LEVINE Robert V., Power of Persuasion: How we’re bought and sold, John Wiley&Sons, New Jersey, 2003.
JOHNSTON D: Deirdre, The art and science of persuasion, Madison, Wis, Mc Graw Hill, 1994.
JOWETT Garth, O'DONNELL Victoria, Propaganda and persuasion, Sage, London, 1986.
KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve insanlar: sosyal psikolojiye giriş, Evrim Basın Yayın Dağıtım, Istanbul, 1988.
KAPFERER Jean-Noel, Les chemins de la persuasion : le mode d'influence des media et de la publicité sur les comportements, Gauthier-Villars, Paris, 1978.

MESSARIS Paul, Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising, Sage Publications, London, 1997.

MİLLS Harry, Artful Persuasion: How to Command Attention, Change Minds, and Influence People, Publication Data, New York, 2000.
MORTENSEN Kurt W, Maximum İnfluence: the 12 universel laws of power persuasion, Publication Data, New York, 2004.
PERLOFF Richard, The dynamics of Persuasion: communication and attitudes in the 21st century, Lawrence Erlbaum, London, 2003.
PETTY Richard E., CACIOPPO John T., The Elaboration Likelihood Model of Persuasion, Advances in Experimental social psychology, vol.19, Academic Press, 1986.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Değişen ikna tanımı
2 Retorik ve Propaganda kavramları
3 Sosyal Etkinin Gücü
4 Tutumlar arası tutarlılık ve Tutum- Davranış İlişkisi
5 C. Hovland, Yale Üniversitesi “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi ” Laboratuvar deney sonuçları
6 R.B. Cialdini - İkna etmenin 6 temel prensibi
7 Vize
8 Sosyal Medya Nasıl İkna Ediyor?
9 Teknoloji Kullanarak İkna -Stanford Üniversitesi, Captology Laboratuvarı araştırma sonuçları
10 “Big Data” - Büyük Veri kullanımı
11 “Storytelling” - Hikayelerin Gücü
12 “Gamification” - Oyunlaştırma
13 Sunumlar
14 Sunumlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder. X
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top