Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

İletişim Antropolojisi(COM 509)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 509 İletişim Antropolojisi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Murad Ö. ÖZDEMİR papergsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilim ve felsefe için gündelik yaşam, temelde bir ilk anlam küresidir: çoğunlukla “yaşanmışlığın ve düşünmenin henüz birbirinden ayrışmadığı , dünyanın tüm şeylerinin toplamı olarak görüldüğü bir derece” olarak kabul gören gündelik yaşam, çokça ciddi konuların alanına eklemlenmesi yakışık almayan bir önemsiz nesneler topluluğu olarak görülmüştür. Buradaki temel çelişki, gündelik yaşam bilgisibin çoğu bilkim dalının temel nesnesi olduğunun göz ardı edilmesidir. Günümüzde çoğu disiplin yaklaşımını bu olguyu dikkate alarak biçimlendirmektedir.
İletişimi, temelinde, gündelik yaşam ortamlarında, sözlerde, beden dilinde, zaman ve mekan kullanımında kavrama ve gözleme becerisini geliştirmek bu dersin amacını oluşturmaktadır. Bu olgunun toplumsal ve kültürel boyutu, etnografik yöntem çerçevesinde vurgulanacaktır.
İçerik 1. Hafta: İletişim Antropolojisine Giriş
2. Hafta:Kültür kavramı
3. Hafta:Kültür ve Öteki
4. Hafta: Mekan-I
5. Hafta: Mekan-II
6. Hafta: Zaman-I
7. Hafta: Zaman-II
8. Hafta: Beden Dili
9. Hafta: Dil
10. Hafta:Sanat ve Görsel İletişim
11. Hafta: Alan araştırması
12. Hafta: Alan araştırması
13. Hafta: Alan araştırması
14. Hafta: Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:

1. İletişim antropolojisini tanımlayabilir, yöntemini açıklayabilir.

2. İletişimin kültürel boyutlarını gündelik yaşam pratikleri çerçevesinde gözleyebilir.

3. Mekanda / mekanla/ kültürel iletişimin boyutlarını kavrar.

4.Kültürlere göre zaman iletişiminin rolünü bilir.

5. Beden dilinin kültürel boyutlarını tanımlayabilir.

6.Dil ve külütr arasındaki ilişkileri tartışabilir.

7. Görsel sanatın iletişim boyutunu açıklayabilir.

8 Alana ilşkin bir etnografik çalışma deneyimi kazanır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. GÜVENÇ, Bozkurt. İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi
2. WINKIN, Yves. Anthropologie de la Communication, Bruxelles: de Boeck & Larcier, 1996
3. HALL, Edward T. Le Langage Silencieux, Paris: Seuil, 1984
4. BARRIER, Guy La Communication Non Verbale, Paris: ESF.1996
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dünyada, ülkesinde ve çevresindeki olayları bilir ve aralarındaki ilişkileri kavrar. X
2 Medyada ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve gelişmeleri izler. X
3 Medya ve iletişim alanlarında araştırma ve çalışma yapmak için gerekli kuram, yöntem ve uygulamaları bilir. X
4 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır. X
5 Olay ve olguları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir. X
6 Medya ve iletişim alanında etik değerleri; kamu yararına, insan ve birey haklarına saygıyı edinir ve savunur. X
7 Toplumların ve kültürlerin farklılıklarını anlama duyarlılığı edinir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top