Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı

Gösteri Toplumu ve Kentsel Mekan(COM 773)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 773 Gösteri Toplumu ve Kentsel Mekan 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Hamdi Serhat GÜNEY hserhatguney@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı meta kültürü ve gösteri toplumu fenomenlerinin sistemli bir medya çalışmaları perspektifiyle okunmasına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda kent çalışmaları ve kültürel araştırmalar başta olmak üzere başka disiplinlerarası yaklaşımlara başvurarak modern deneyimi medya mekan kavramı üzerinden irdelemek amaçlanmaktadır.
İçerik - Kentin tarihsel gelişimi ve modern kent kavramı
- Gösteri toplumu kavramının unsurları
- Modern öncesi gösteri ve kent mekanı
- Modern gösteri ve kent mekanı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda örenci;
- Kentlerin gelişimi üzerine tarihsel bir perspektife sahip olacaktır
- Kent mekanlarının gösteri mekanları olarak kullanımına dair eleştirel bir perspektife sahip olacaktır.
- Mekan iktidar ilişkisi üzerine kuramsal bir perspektife sahip olacaktır.
- Kent mekanlarının düzenlenmesini 'medya mekan' kavramı üzerinden analiz edebilecektir.
Öğretim Yöntemleri Teorik Anlatım
Makale Analizi
Kaynaklar Guy Debord, Gösteri Toplumu
Richard Sennett, Gözün Vicdanı
Henry Lefebvre, Şehir Hakkı
Henry Levebvre, Mekanın Üretimi
Jen Jack Gieseking & William Mangold, The People, Place and Space Reader
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin içeriği, ders materyali ve değerlendirme sisteminin tanıtılması
2 Kentlerin tarihsel gelişimi
3 Modern öncesi kent dokusu ve kamusal mekan
4 Modern kent dokusu ve kamusal mekan
5 Gösteri mekanlarının dönüşümü
6 Modern kent mekanları ve toplumsal etkileşim
7 Siayasal gösteri ve mekan
8 Eğlence ve mekan
9 Kent görselliği ve mekan
10 Fuarlar ve mekan
11 Anma, anıtlar ve mekan
12 Medyatik gösteri ve mekan
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 100
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci doğru referansları kullanarak mevcut kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilir ve yeni sentezlere ulaşabilir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (gazetecilik, halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, radyo, televizyon, sinema, yeni medya) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünceyi, medya ve iletişim alanındaki etik değerleri, kamu yararı doğrultusunda insan ve topluluk haklarına saygıyı benimser. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı yöntem yaklaşımlarını kullanarak özgün bilimsel araştırmalar yapabilir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metotlara yenilik getirebilir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilir ve yayımlayabilir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 45 45
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 3 25 75
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 2 35 70
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 190
Toplam İş Yükü / 25 7,60
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top