Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Central Queries in Legal Theory(KHYL-212)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
KHYL-212 Central Queries in Legal Theory 1 4 0 0 4 10
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ auturkbag@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hukuk teorisinin ve hukuk felsefesinin temel bileşenlerin öğrencilere tanıtmak ve çeşitli teoriler arasındaki farklar, kesişmeler ve tartışmaların analiz edilmesi.
İçerik -Modern Batı Hukuku Sistemlerinin Temel Esasları
-Yararcı Ahlâk
- Marsist Feminist Hukuk Teorisi
- Hukukun Sosyolojik Kavramları
- L.A. Hart's ve Dworkin'in Hukuk Teorileri
-Hukuki Pozitivizimve Doğal Hukuk Teorileri Arasındaki Sorgunun Nedenleri ve Sonuçları
Dersin Öğrenme Çıktıları - Modern çağın hukuk sisteminin temelleri hakkında temel bilgiler vermek
- Hukuk kavramlarının felsefi ilerleyişini göstermek.
Öğretim Yöntemleri -Eğitim dili İngilizce'dir.
-Final notların belirlenmesinde Çan Eğrisi sistemi kullanılacaktır.
-Derse %70 oranında katılım gereklidir.
-Öğrencilerin, derste tartışılacak çeşitli düşünürlerden alıntı okumaları gerekli olacaktır. Bu metinler derslerden önce duyurulacak ve üniversite kampüsünde bulunan fotokopi merkezinden edinilebilecektir.
Kaynaklar MINIMA MORALIA: Reflections from Handicapped Life, Theodor W. Adorno, Frankfurt 1951
Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, Professor Michael Freeman
LON FULLER AND THE MORAL VALUE OF THE RULE OF LAW, Colleen Murphy (http://faculty.las.illinois.edu/colleenm/Research/Murphy-%20Fuller%20and%20the%20Rule%20of%20Law.pdf)
A THEORY OF JUSTICE, John Rawls
JUSTICE OF HEDGEHOGS, Ronald Dworkin
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Klasik Doğal Hukuk
3 Klasik Hukuki Pozitivizm: Benthan, Austin ve Kelsen
4 Hukukta Faydacılık ve uygulamalı Etik
5 Hart'ın Hukuk Teorisi
6 Doğal Hukukun Yeniden Canlanması
7 Dworkin'in Hukuk Teorisi
8 Marksist Hukuk Teorisi
9 Ara Sınav
10 Eleştirel Hukuk Çalışmaları
11 Postmodern Hukuk Teorisi
12 Feminist Hukuk Teorisi
13 Hukukun Ekonomik Analizi
14 Adalet Teorileri: Rawis-Nozick
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 16 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 25
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 35
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 3 3
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 43 43
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 65 65
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 72 72
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 15 15
Toplam İş Yükü 240
Toplam İş Yükü / 25 9,60
Dersin AKTS Kredisi 10
Scroll to Top