Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Türk Devrimi Tarihi, 1908-1939(SP745)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP745 Türk Devrimi Tarihi, 1908-1939 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Şemsettin KUYAŞ akuyas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik 26 Eylül: Giriş: Jön Türkler.

3 & 10 Ekim: II. Meşrutiyet:

Ahmet Mithat, Üss-i İnkılâp, 2. baskı (İstanbul, 2004), cilt I, s. 29-33.
“Osmanlı muhalifîn fırkaları kongresinin beyannâmesi” (Aralık 1907), Ahmet Bedevî Kuran, Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele (İstanbul, 1956) içinde, s. 413.
Hüseyin Kâzım Kadri, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Hatıralarım (İstanbul, 1991), pp. 65-67.
Rıza Nur, Hürriyet ve İtilâf Fırkası Nasıl Doğdu, Nasıl Öldü, 2. baskı (İstanbul, 1996), s. 19-25.
Ahmet Kuyaş, “II. Meşrutiyet, Türk Devrimi Tarihi ve Bugünkü Türkiye”, Doğu Batı, 45(2008): 49-64.

17 Ekim: Dış politika ve I. Dünya Savaşı

Mustafa Aksakal, Harb-i Umumi Eşiğinde (İstanbul, 2010), s. 25-44.

24 Ekim: Savaş sonunda siyasal dengeler:

Mithat Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü (İstanbul, 1979), s. 93-94.
Rauf Orbay, “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, II(1962): 176-178, 208-210 & 240-242.
Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları (İstanbul, 1955), pp. 84-88.

31 Ekim & 7 Kasım: Anadolu’da isyan:

Ali Fuat Cebesoy, Millî Mücadele Hatıraları (İstanbul, 1953), s. 73-74.
Cevat Dursunoğlu, Millî Mücadele’de Erzurum (Ankara, 1946), s. 63-69, 88-90, 96 ve 168-170.
Uluğ İğdemir (yay.), Sivas Kongresi Tutanakları (Ankara, 1969), s. 1-5.
Uluğ İğdemir (yay.), Heyet-i Temsiliye Tutanakları (Ankara, 1975), s. 6-12.

14 Kasım: Türkiye Büyük Millet Meclisi:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Büyük Millet Meclisi”, İkdam, 26 Ağustos 1921.
“Asker Kaçakları”, Feridun Kandemir, İstiklal Savaşı’nda Bozguncular ve Casuslar (İstanbul, 1964), s. 85-88.
Nisâb-ı Müzakere Kanunu (5 Eylül 1336) ve Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu (20 Kânun-u sânî 1337).

21 Kasım: Anadolu Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin sonu:

Ziya Gökalp, “Felsefeye Doğru”, Küçük mecmua, 6 (10 Temmuz 1922).
Ali Şükrü, “Halk ve Hükümet”, Tan, 19 Ocak 1923.

28 Kasım:: Halk Fırkası ve 1923 seçimleri:

Hıyanet-i Vataniye Kanunu (29 Nisan 1336 ve 15 Nisan 1339).
Gazi Mustafa Kemal’in Balıkesir konuşması, 7 Şubat 1923.

5 Aralık: Cumhuriyet’in ilânından Takrir-i Sükûn Kanunu’na:

Hasan Türker, “İlanından Önce Cumhuriyet Tartışmaları”, Toplumsal Tarih, X, 59(1998): 4-13.
“Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Beyannamesi ve Programı”, Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931) (İstanbul, 1999) içinde, s. 385-392.

12 Aralık: Serbest Fırka:

Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931) (İstanbul, 1999), s. 247-277.

19 Aralık: Altı Ok:

C. H. F. Nizamnamesi ve Programı (Ankara, 1931), s. 30-31.
Recep Peker, C. H. F. Programının İzahı (Ankara, 1931).

26 Aralık: Devletçilik:

İsmet İnönü, “Fırkamızın Devletçilik Vasfı”, Kadro, 22(1933): 4-6.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top