Kamu Hukuku Doktora Programı

Türk Siyasal Hayatı I(KHDR-223)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
KHDR-223 Türk Siyasal Hayatı I 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Rıdvan AKIN rakin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Cumhuriyet Devriminden 27 Mayıs 1960 Müdahalesi'ne kadar olan dönemi içermektedir.
İçerik Giriş
Eski rejimin tasfiyesi, TBMM hükümeti rejim idare, Cumhuriyete geçis 1923 Seçimleri
Cumhuriyet Dönemi ve Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı Yeni Rejimin Kendini Savunması
1921 Anayasasının Değiştirilmesi 1924 Anayasasının Özellikleri Terakkiperver Partinin Ortaya Çıkışı
Kemalist Yapılanmaz Kemalizmin ideolojik tahlili ve Atatürk Devrimlerinin Sosyo-Ekonomik ve Sınıfsal Altyapısı
CHP içinde yönetsel sorunlar İsmet Paşa'nın başbakanlığı, Kurucu Önderle çelişkiler Celal Bayar Başbakanlık Dönemi
Atatürk'ün hastalığı, İnönü'nün inzivası, Atatürk sonrası yönetim sorununun partide tartışılması
İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Milli Şef Dönemi İktidarın Pekişmesi
1939 ve 1943 Seçimleri Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Dönemleri İkinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı'nın içeride ve dışarıda yarattığı etkiler, tedbirler, rejim tartışması
Tek Parti Rejiminin sona erme nedenleri çok partili sisteme geçiş Demokrat Parti Kuruluşu ve önder kadrosu
Demokrat Parti'nin iktidara gelişi
Demokrat Parti İktidarının yarattığı gerililmler ve siyasi bunalım
Demokrat Parti iktidarının sonu
Dersin Öğrenme Çıktıları 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye'deki siyasal hareketleri anlamak
Yakın dönemin hukuk-siyasi portresini kavramak
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, araştırma sunumları, ödevler ve okumalar
Kaynaklar Rıdvan Akın, Türk Siyasal Tarihi 1908-2000, XII Levha Yayınları, Kemalist Devrim ve Devlet Tartışmasına Katkı, Bağlam Yayınları
Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, Sarmal Yayınevi
Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye'nin Önündeki Üç Model
Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni C. I, II
Falih Rıfkı Atay, Çankaya
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk I, II
Cem Eroğul, Demokrat Parti Kuruluşu ve İdeolojisi
Fahir Giritlioğlu Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii
Şeref Gözübüyük, 1924 Anayasası
William Hale, Turkish Politics and The Military
Eric Zurcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 60
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 8 8
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 84 84
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü / 25 7,04
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top