Kamu Hukuku Doktora Programı

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele(KHDR-114)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
KHDR-114 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Ümit KOCASAKAL ukocasakal@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yolsuzluk ve rüşvet kavramları, ilgili suçlar ve bu suçlarla mücadele yollarını öğrenme
İçerik 1. HAFTA:Yolsuzluk Kavramı
2. HAFTA:Uluslararası Belgelerde Yolsuzlukla Mücadele Esasları
3. HAFTA:AB Bünyesinde Yolsuzlukla Mücadele
4. HAFTA:Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
5. HAFTA:Rüşvet Kavramı
6. HAFTA:3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
7. HAFTA:OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi
8. HAFTA:Zimmet
9. HAFTA:İhaleye Fesat Karıştırma
10. HAFTA:Edimin İfasına Fesat Karıştırma
11. HAFTA:Nüfuz Ticareti
12. HAFTA:Görevi Kötüye Kullanma
13. HAFTA: İrtikap
14. HAFTA: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
Dersin Öğrenme Çıktıları Yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleye ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hakimiyet sağlama
Öğretim Yöntemleri Teorik ve pratik ders işleme
Kaynaklar KIZILSÜMER ÖZER Deniz, Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Yolsuzlukla Mücadele, Seçkin Yayınevi, 2016.
ÜNVER, Yener, Ekonomik Suçlar, Seçkin Yayınevi, 2015.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yolsuzluk Kavramı
2 Uluslararası Belgelerde Yolsuzlukla Mücadele Esasları
3 AB Bünyesinde Yolsuzlukla Mücadele
4 Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
5 Rüşvet Kavramı
6 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
7 OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi
8 Zimmet
9 İhaleye Fesat Karıştırma
10 Edimin İfasına Fesat Karıştırma
11 Nüfuz Ticareti
12 Görevi Kötüye Kullanma
13 İrtikap
14 Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 3 3
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 15 15
Toplam İş Yükü 160
Toplam İş Yükü / 25 6,40
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top