Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Türkiye Siyasal Tarihinden Kesitler(SP 531)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP 531 Türkiye Siyasal Tarihinden Kesitler 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Şemsettin KUYAŞ akuyas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu seminerin amacı, 1922-1950 yıllarında Türkiye’de iktidarda olan kadronun programını ve uygulamalarını tarihsel açıdan anlamaktır. Seminerde çok sayıda birincil kaynak incelenecektir. Ancak bunlar, iktidarın ürettiği metinler değil, söz konusu kadroya Millî Mücadele ve erken Cumhuriyet dönemlerinde muhalefet edenlerin, yani İkinci Grup, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka’nın, bir de Demokrat Parti’nin yalnızca kuruluş döneminde (1945-1950) ürettikleri belgeler olacaktır. Böylece öğrencilerin, hem iktidarın kendi kendini anlatmasındaki ideolojik söylem bulanıklığının etkisinde kalmadan, hem de siyasal tarihi günün muhalefetinin ağzından dinleyerek, dönemi eleştirel bir bakışla görebilmeleri umulmaktadır.
İçerik 24 septembre : Introduction.

1) Vers la République, 20 janvier 1921-10 novembre 1923 :

1er octobre : Cours magistral.

8 octobre :

La Loi d’organisation fondamentale (20 janvier 1921).
Le discours de Mustafa Kemal Pacha à l’Assemblée nationale, le 1er décembre 1921.
Kâzım Nami Duru, « “Teşkilât-ı Esâsiyye” Kanunu », Anadolu terbiye mecmuası, 5 (mai 1338) : 129-132.
Ziya Gökalp, « Felsefeye doğru », Küçük mecmua, 6 (juillet 1922) : 1-6.
Ahmet Kuyaş, « Le Califat illusoire qui cache la République : la fin de la monarchie constitutionnelle en Turquie », dans V. Schiltz (ed.), De Samarcande à Istanbul : étapes orientales (Paris, 2015), p. 363-384.
Ali Şükrü, « Halk ve hükümet », Tan, 19 janvier 1923.
La Loi de haute trahison (29 avril 1920 et 15 avril 1923).
Lütfi Fikri, « Mebusan-ı kirama açık mektup », Tevhîd-i efkâr, 15 avril 1923.


15 octobre :

Hasan Türker, « İlânından Önce Cumhuriyet Tartışmaları », Toplumsal Tarih, X, 59(1998) : 4-13.
Entretien avec Rauf Bey, Vatan, 1er novembre 1923.
Lütfi Fikri, « Huzur-ı Hazret-i Hilafetpenâhî’ye açık ariza », Tanîn, 10 novembre 1923.
Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, 2e éd. (Ankara, 1934), tome II, p. 260-298.

2) Le Parti républicain progréssiste, octobre 1924-juin 1925 :

22 octobre : Cours magistral.

5 novembre :

Lütfi Fikri, « Huzur-ı Hazret-i Hilafetpenâhî’ye açık ariza », Tanîn, 10 novembre 1923.
Les discours de Gazi Mustafa Kemal à Trabzon et Samsun, les 16 et 20 septembre 1924.
La Déclaration et le Programme du Parti républicain progréssiste.
Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar (Istanbul, 1953), tome II, p. 70-137.
Feroz Ahmad, « The Progressive Republican Party, 1924-1925 », dans M. Heper & J. M. Landau (eds.), Political Parties and Democracy in Turkey (Londres & New York, 1991), p. 65-82.

12 novembre :

Eşref Edip Fergan, İstiklâl Mahkemelerinde (Istanbul, 2002), p. 31-200.
Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, II: 134-181.

3) Le Parti républicain libéral, juillet-novembre 1930 :

19 novembre : Cours magistral.

26 novembre :

Âfet, Vatandaş için Medenî Bilgiler (Istanbul, 1930), p. 32-82.
Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları (Istanbul, 1994), p. 25-122.

10 décembre :

Le discours du Premier ministre Ismet Pacha à l’inauguration de la ligne ferroviaire Ankara-Sıvas, le 30 août 1930.
La réponse du Premier ministre Ismet Pacha aux critiques de Fethi Bey, le Président du Parti libéral, le 2 novembre 1930.
Walter F. Weiker, « The Free Party, 1930 », dans M. Heper & J. M. Landau (eds.), Political Parties and Democracy in Turkey (Londres & New York, 1991), p. 83-98.

4) Le retour au système multipartite, 1945 :

14 décembre : Cours magistral.

17 décembre :

Şevket Pamuk, « İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İaşe Politikası ve Köylülük », Oya Baydar (ed.), 75 Yılda Köylerden Şehirlere (Istanbul, 1999), p. 57-66.

Allocution inaugurale du Président de la République Ismet Inönü de la 4e session parlementaire, le 1er novembre 1942.
Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları, tome I: Tek Partiden Çok Partiye (Ankara, 1990), p. 19-81.
Divers documents relatifs à l’année 1945.
Erik J. Zürcher, « Turning Points and Missed Opportunies in the Modern History of Turkey: Where Could Things Have Gone Differently? » dans The Young Turk Legacy and Nation Building (Londres & New York, 2010), p. 286-295.

24 décembre :

Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi (Istanbul, 1967), p. 123-172.
Ahmet Hamdi Başar, Yaşadığımız Devrin İçyüzü (Ankara, 1960), p. 28-36.
Cemil Koçak, İkinci Parti, tome I (Istanbul, 2010), p. 867-952.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, tek parti dönemine ilişkin siyasal çekişmeleri ve bunların temelindeki ana sorunları öğrenmiş olurlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1) Ahmet Demirel, Birinci Meclis’te Muhalefet: İkinci Grup (Istanbul, 1995), p. 483-614.
2) Ahmet Yeşil, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Ankara, 2002).
3) Osman Okyar & Mehmet Seyitdanlıoğlu (eds.), Fethi Okyar’ın Anıları (Istanbul, 1997).
4) Cemil Koçak, İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (Istanbul, 2006).
5) Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi (Istanbul, 1967), 1ère partie.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır.
2 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
3 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlar.
4 Alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapabilir ve akademik yayın faaliyetleri ile sahip olduğu bilgiyi paylaşır.
5 Toplumsal dönüşümlerin nedenlerini kavrama becerisine sahiptir ve bu beceriyi çağın gerekleri doğrultusunda toplumun gelişimi için kullanır.
6 Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
7 Toplumsal dinamiklerin güncel görünümlerini eleştirel bir şekilde kavrar ve çözümler.
8 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
9 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top