Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Fransız Edebiyatı III (18.yy)(LFR319)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR319 Fransız Edebiyatı III (18.yy) 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) OSMAN SENEMOĞLU osenemoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı XVIII. yüzyıl Fransız edebiyatının önemli yazarlarının düşüncelerini, edebiyat anlayışlarını ve felsefelerini metinleri aracılığıyla tanıtmak.
İçerik XVIII. yüzyıl felsefesinin anlatılması. Bir önceki yüzyılla (XVII. yy) etkileşimleri. Fontenelle, Bayle, Montesquieu, Le Sage, Marivaux, Diderot ve L'Encyclopédie, Voltaire ve Rousseau'dan metin incelemeleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Yazarların yaşam öyküleri ve yapıtları, yüzyıla etkileri üstüne sunum yapıldıktan sonra, söz konusu yazarlardan seçme parçaların çözümlemeleri ve metin açıklamaları yapılmaktadır.
Kaynaklar Fontenelle, Bayle, Montesquieu, Le Sage, Marivaux, Diderot, Voltaire ve Rousseau'nun yapıtları.
Gustave Lanson, Histoire de la littérature française.
Laurent Versini, Le XVIIIe siecle - Littérature française.
Daniel Mornet, La Pensée française au XVIIIe siecle.
Roland Mounier et Ernest Labrousse, Le XVIIIe siecle, L'Epoque des Lumieres.
Paul Hazard, La Pensée européenne au XVIIIe siecle.
Jean Robiquet, La Vie quotidienne au temps de la Révolution.
André Lagarde- Laurent Michard, XVIIIe siecle.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 18. Yüzyılın genel özellikleri - Aydınlanma Çağı - Akılcılık - Felsefenin rolü.
2 17 yüzyıl - 18. yüzyıl karşılaştırması
3 Değişime yol açan etkenler: siyasal koşullar, seyahatnameler, yabancı ülkelerin tanınması, "kamuoyu"nun etkisi
4 Fontenelle ve Bayle: Bilimsel yenilikleri kamuoyuna tanıtan yapıtlar.
5 Fontenelle - Seçme parçalar: Entretiens sur la pluralité des mondes, Histoire des oracles.
6 Bayle - Seçme Parçalar : Pensées sur les cometes.
7 XVIII. yy.da roman
8 Lesage - Seçme Parçalar: Diable boiteux, Gil Blas de Santillane
9 Marivaux - Seçme Parçalar: La Vie de Marianne
10 Diderot et L'Encyclopédie - Seçme Parçalar: Le Neveu de Rameau, Jacques le Fataliste, Lettres sur les aveugles a l'usage de ceux qui voient
11 Voltaire - Seçme Parçalar: Lettres anglaises, Zadig, Candide, Micromégas.
12 Montesquieu - Seçme Parçalar : Lettres persanes, L'esprit des lois.
13 Rousseau - Seçme Parçalar: Discours sur les Sciences et les Arts, Julie ou La Nouvelle Héloïse, Contrat social.
14 Rousseau - Seçme Parçalar: Emile ou de l'éducation, Confessions
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 8 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 3 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 8 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 8 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 10 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top