Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Sayısal Analiz(IND376)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND376 Sayısal Analiz 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul ING204
Derse Kabul Koşulları ING204
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Temel ÖNCAN ytoncan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Endüstri Mühendisliği öğrencilerine seçmeli olarak sunulan bu ders ile öğrencilere sayısal problemlerine ait çözüm tekniklerinin tanıtımı yapılmaktadır. Böylece; öğrenciler, gerek iş hayatında gerek akademik kariyerleri sırasında karşılaşacakları problemlerin sayısal çözümüne yönelik temel bilgi ve beceriler kazanacaktır. Bu kapsamda, bu dersin amaçları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Öğrencilere;
• Sayısal analiz problemleri hakkında fikir vermek,
• Sayısal analiz problemleri kapsam ve zorlukları hakkında genel bilgi sağlamak,
• Sayısal analiz problemlerinin çözüm teknikleri hakkında temel bilgiler kazandırmak,
• Karmaşık sayısal analiz çözme teknik ve dizgi işlemleri uygulayabilme becerisi edinmelerini sağlamaktır.
İçerik 1. Hafta: Analize giriş
2. Hafta: MATLAB ile programcılığa giriş
3. Hafta: Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümü
4. Hafta: İkiye bölme ve Newton Yöntemleri
5. Hafta: Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü
6. Hafta: LU ayrıştırma
7. Hafta: Jacobi ve Gauss-Seidel Yinelemeli Yöntemleri
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Eğri Uydurma ve enterpolasyon
10. Hafta: En küçük kareler yöntemi
11. Hafta: Sayısal türev alma
12. Hafta: Taylor serisi açılımı
13. Hafta: Sayısal integral alma
14. Hafta: Yamuk yöntemi, Simpson yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Sayısal analiz problemlerine genel bir bakış kazanmıştır
2. Sayısal analiz problemlerinin çözümüne yönelik yaklaşımlar önerebilir
3. Sayısal analiz alanından yeni yaklaşım ve kavramlarını sıralayabilir
4. MATLAB ile temel programlama becerisine sahip olur
5. Fonksiyonların kökünü bilgisayısal olarak bulabilir
6. Denklem sistemlerini bilgisayısal olarak çözebilir
7. Türev ve integral işlemlerini bilgisayısal olarak gerçekleştirebilir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Gilat, A. and Subramaniam,V.,2008, Numerical Methods for Engineers and Scientists: An introduction with applications using MATLAB
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Analize giriş
2 MATLAB ile programcılığa giriş
3 Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümü
4 İkiye bölme ve Newton Yöntemleri
5 Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü
6 LU ayrıştırma
7 Jacobi ve Gauss-Seidel Yinelemeli Yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Eğri Uydurma ve enterpolasyon
10 En küçük kareler yöntemi
11 Sayısal türev alma
12 Taylor serisi açılımı
13 Sayısal integral alma
14 Yamuk yöntemi, Simpson yöntemleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 30
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 80
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 1 6 6
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 103
Toplam İş Yükü / 25 4,12
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top