Siyaset Bilimi Lisans Programı

Siyasal Düşünceler Tarihi I(SP201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP201 Siyasal Düşünceler Tarihi I 3 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Magali BOUMAZA boumazamagali@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Siyasal düşünceler belirli bağlamlarda (tarihi, siyasi, toplumsal ve kültürel) ortaya çıkar ve düşünür-yazarın öznelliğine dayanır (kedi kaynaklarını hesaba katarsak), biyografiler bu noktada önemlidir. Avrupa devlet oluşum sürecini anlamak. Güç kavramları, hükümet&devleti anlamak.

Etre intéressé par l’histoire, les dynamiques sociales et culturelles de la Grèce Classique à la veille de la Révolution Française, venir de formations de sciences sociales (Science Politique, Relations internationales, Sociologie, Histoire, Economie, Droit)
.
İçerik Bu dersin amacı siyasal düşüncenin gelişimini Fransız Devriminden yirminci yüzyıla kadar takip etmektir. Temsili demokrasi, ulusal ve popüler egemenlik, sosyalizm ve muhafazakarlık, pozitivizm, anarşizm ve komünizm üzerine çalışılacak. Bu çalışma 19., 20. Hatta 21. Yüzyılın anlaşılmasına imkan verecektir.

De manière classique cette première partie du cours d’Histoire des idées politiques se donne pour ambition de retracer les étapes de la pensée politique depuis l’Antiquité jusqu’à la veille des penseurs du libéralisme. Ainsi seront abordées les notions de raison, de participation, de liberté dans les cités grecques et romaines, les différentes formes de gouvernement, le rôle du chef, le spirituel et le temporel, la citoyenneté, la république, la souveraineté et ce, à partir de la pensée platonicienne, aristotélicienne mais aussi des penseurs médiévaux. La rupture machiavélienne s’attache entre autres aux questions du pouvoir et de gouvernement et de la séparation entre le spirituel et le temporel et permettra d’introduire les réflexions sur le contrat social. Enfin, l’étude des humanistes et des Lumières conduira à la pensée moderne de l’avant Révolution française.

D’une façon générale, ce sont bien les notions de conquête et de préservation du pouvoir, de l’aménagement des formes de gouvernement, de l’Etat qui sont interrogées à travers l’étude des auteurs les plus marquants, l’exhaustivité ne pouvant être de mise
Dersin Öğrenme Çıktıları Les idées ne sont pas an-historiques, elles sont le produit d’un contexte (historique, culturel, social, économique, religieux, politique) il faut donc les objectiver
Les idées sont aussi le produit de la subjectivité de l’auteur en fonction de la place qu’il occupe dans la société, de son expérience vécue, d’où l’importance des biographies
Pour autant, ces idées, pour certaines vont être portées à l’universel
Comprendre à partir des idées les notions de Pouvoir, de Gouvernement, d’Etat.
Comprendre les évolutions de ces notions dans le temps, la démocratie athénienne s’entend dans une conception classique par rapport à la démocratie moderne
Comprendre des visions du monde (temps cyclique pour les antiques versus linéarité du temps introduite par Saint Augustin
Comprendre les processus de construction de l’Europe occidentale sans oublier les apports de la sociologie politique
Öğretim Yöntemleri Cours magistral et documents distribués à lire par l’étudiant. Ces documents concernent l’époque et des extraits de textes d’auteurs vus en cours.
Les étudiants préparent les biographies des principaux auteurs
Kaynaklar Manuels

CHEVALLIER, Jean-Jacques, Histoire de la pensée politique, Tome 1, tome 2, Payot.
CHEVALLIER, Jean-Jacques. Les grandes œuvres politiques. De Machiavel à nos jours. Colin, 1990, 303 pages.
LAVROFF, Dmitri, Georges. Les grandes étapes de la pensée politique. Paris : Dalloz, 1993, 499 pages.
LESCUYER, Georges, PRELOT, Marcel. Histoire des idées politiques. Paris : Dalloz, 1992, 602 pages
NAY, Olivier, Histoire des idées politiques, Colin, 2004.
PISIER, Evelyne. Histoire des idées politiques. PUF, 1998, 412 pages.


Œuvres

ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Flammarion, 1990
(De la) BOETIE, Etienne, Discours de la servitude volontaire ou Contr’Un, 1549 (version ERASME, Eloge de la Folie, (version pdf sur le site de l’UQAC)
MACHIAVEL, Nicolas, Le Prince, Librio, 1997 (1516)
MORE, Thomas, Utopie, 1516 (version pdf sur le site de l’UQAC)
pdf sur le site de l’UQAC)
PLATON, La République, Folio, 1993

Pour aller plus loin

Sur l’Antiquité : un recueil de textes sera distribué
Pour le Moyen-Age outre le recueil de textes :
DUBY, Georges. L’Europe au Moyen-Age, Flammarion, Champs, 1993
LE GOFF, Jacques. Pour un autre Moyen Age, Gallimard, 1991
LE GOFF, Jacques. Les intellectuels au Moyen-Age, Seuil, Point Histoire 1985

Sur le passage au monde moderne
ELIAS, Norbert, La dynamique de l’Occident, Pocket Agora, 2003
ELIAS, Norbert, La société de cour, Flammarion, Champs essai, 2008

Sur la renaissance, les humanismes
TROTOT, Catherine, Humanisme et Renaissance. Anthologie Flammarion, 2009

Sur le libéralisme politique, un recueil de textes sera distribué
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top