Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler(RI-819)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-819 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Yeliz KULALI MARTIN ykulali@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin dünyadaki çeşitli siyasal sistemleri ülke etütleri çalışmaları ile birlikte öğrenmesi amaçlanır.
İçerik Karşılaştırmalı Siyaset Alanı – Kökenleri ve Gelişimi
Kuramsal Yaklaşımlar
Siyasal Partiler – Parti Sistemleri
Seçimler – Seçim Sistemleri
Ülke etütleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci karşılaştırmalı siyaset alanında genel bilgiye sahip olur.
Öğrenci ülke etütleri ışığında dünyadaki çeşitli siyasal sistemler arasında karşılaştırmalı analiz yapabilir.
Öğretim Yöntemleri 3 saatlik 14 hafta ders
kitap - makale arşivi
sunum çalışmaları
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Karşılaştırmalı Siyaset Alanı – Kökenleri ve Gelişimi
2 Kuramsal Yaklaşımlar
3 Siyasal Partiler – Parti Sistemleri
4 Seçimler – Seçim Sistemleri
5 ÜLKE ETÜDÜ
6 ÜLKE ETÜDÜ
7 VİZE SINAVI
8 ÜLKE ETÜDÜ
9 SUNUM
10 SUNUM
11 SUNUM
12 SUNUM
13 SUNUM
14 Genel Analiz
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitime ek olarak, Uluslararası İlişkilerin gerektirdiği çok disiplinlilik yeterliğine sahip olabilmeli; X
2 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Yazılı ve görsel medyada Uluslararası İlişkiler ile ilgili yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli; X
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde Uluslararası İlişkilerde uzmanlık hedefleyen bir kariyer sahibi olabilmeli; X
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top