Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dış Politika Analizi(RI-805)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-805 Dış Politika Analizi 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) HATİCE BERİL DEDEOĞLU bdedeoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Uluslararası İlişkiler disiplininin başlıca araştırma konularından dış politika analizini öğrencilere tanıtmaktır.
İçerik Bkz. Haftalık Plan
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan bir öğrenci,
1. Dış politika analizi temel kavram ve tartışmalarını tanır,
2. Devletlerin dış politika karar alma süreçlerini tanır,
3. Uluslararası politikadaki gelişmeleri karar alma süreçleri üzerinden değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Sunumlar, Katılımcı Tartışma, Soru Cevap
Kaynaklar Chris Alden, Foreign Policy Analysis, New York, Routledge, 2012
Ertan Efegil ve Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Ankara, Nobel, 2012.
Janice Stein, L'analyse de la politique étrangère, Etudes internationales, Vol. 5, No. 3, 2011.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Dış Politika Analizi Nedir
3 Karar Verme yaklaşımları I
4 Karar verme yaklaşımları II
5 Gruplar ve Kurumlar içi karar verme
6 Liderler ve danışmanları
7 Karar birimleri yaklaşımı
8 Karar vericinin bilişsel yapısı
9 Ulusal Özellikler ve Dış Politika
10 İç-Dış Politika Etkileşimi
11 Iç-Dış Politika Etkileşimi II
12 Kültür ve Dış Politika
13 Küresel siyasatin dönüşümü ve dış politika I
14 Küresel siyasetin dönüşümü ve dış politika II
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitime ek olarak, Uluslararası İlişkilerin gerektirdiği çok disiplinlilik yeterliğine sahip olabilmeli; X
2 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Yazılı ve görsel medyada Uluslararası İlişkiler ile ilgili yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli; X
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde Uluslararası İlişkilerde uzmanlık hedefleyen bir kariyer sahibi olabilmeli; X
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 22 132
Ödevler 1 22 22
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 27 27
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 223
Toplam İş Yükü / 25 8,92
Dersin AKTS Kredisi 9
Scroll to Top