Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Güvenlik ve Strateji(RI-801)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Menent SAVAŞ CAZALA menento@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler disiplinin en temel kavramlarından olan uluslararası güvenlik konularını incelemek, uluslararası ilişkiler aktörlerinin geliştirdiği güvenlik politikalarını ve stratejilerini tarihi perspektif içinde incelemek ve güncel güvenlik sorunlarını ve stratejilerini analiz etmek.
İçerik Uluslararası İlişkiler disiplinin en temel kavramlarından olan uluslararası güvenlik konuları, uluslararası ilişkiler aktörlerinin geliştirdiği güvenlik politikaları ve stratejileri , tarihi perspektif içindegüvenlik sorunları ve stratejileri analiz etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenci, Uluslararası İlişkiler disiplinin en temel kavramlarından olan uluslararası güvenlik konularını inceleyecek, uluslararası ilişkiler aktörlerinin geliştirdiği güvenlik politikalarını ve stratejilerini tarihi perspektif içinde inceleyecek ve güncel güvenlik sorunlarını ve stratejilerini analiz edecektir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar BATTISTELLA Dario, Théories des Relations Internationales, Paris: Presses de Sciences Po, 2003.
BITSCH Marie-Therese, Histoire de la Construction Europeenne, Paris: Editions Complexe, 2001.
BOUCHER David, Political Theories of International Relations: from Thucydides to the present, Oxford: Oxford Uni. Pub., 1998.
BRAILLARD Philippe, Théories des Relations Internationales, Paris: Presses Universitaires de France, 1977.
BRONSTONE Adam, European Security into the Twenty-First Century: Beyond Traditional Theories of International Relations, Aldershot: Ashgate, 2000.
BURCHILL Scott, LINKLATER A., Theories of International Relations, St. Martin Press, New York, 1996.
CLARK Ian, NEUMANN Iver, Classical Theories of International Relations, London: Macmillan, St. Martin's Press, 1996.
FAUGERE Jean Pierre, Economie Europeenne, Paris: Presses de Sciences Po., 2002.
HURRELL Andrew, FAWCETT Louise, Regionalism in World Politics: regional organization and international order, Oxford: Oxford University Press, 1995.
KLEINSCHMIDT Harald, The Nemesis of Power : a History of International Relations Theories, London: Reaksion Books, 2000.
MASCLET Jean Claude, L'Union Politique de l'Europe, Paris: Presses Universitaires de France, 2001.
MITRANY David, A Working Peace System, Chicago: Quadrangle Books, 1966.
OLIVI Bino, L'Europe Difficile, Paris: Gallimard, 2001.
PENTLAND Charles, International Theory and European Integration, London: Faber and Faber Lim., 1973.
ROCHE Jean Jacques, Théories des Relations Internationales, Paris : Montchrestien, 1994.
ROSAMOND Ben, Theories of European Integration, New York: Palgrave, 2000.
SMOUTS M.C., Les Nouvelles Relations Internationales, Paris: Presses de Sciences Po., 1998
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel Giriş
2 Tehdit Algılamaları ve Amaç Saptaması
3 Güvenlik Kavramı, Klasik Güvenlik Teorileri ve Farklı Yaklaşımların Güvenlik Yaklaşımları
4 Tarihsel Arka plan ve Yeni güvenlik algılamaları
5 Güvenlik Stratejileri kavramı ve Temel Stratejilerin Tarihsel Evrimi
6 Devletlerin Başlıca Güvenlik Stratejileri ve Araçları
7 Ulusal Güvenlik, Küreselleşme, Uluslararası Güvenlik ve Güvensizlik
8 Güvenlik-Güvensizlik Kültürü, Güvenlik Toplulukları
9 Bölgesel Güvenlik: Ortadoğu Örneği
10 Bölgesel Güvenlik: Ortadoğu Örneği
11 Terör ve Devlet
12 Ekonomi ve Güvenlik
13 Küreselleşen Dünyada Güvenlik
14 Savaş Stratejileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitime ek olarak, Uluslararası İlişkilerin gerektirdiği çok disiplinlilik yeterliğine sahip olabilmeli; X
2 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Yazılı ve görsel medyada Uluslararası İlişkiler ile ilgili yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli; X
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde Uluslararası İlişkilerde uzmanlık hedefleyen bir kariyer sahibi olabilmeli; X
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 6 48
Ödevler 1 16 16
Sunum 1 17 17
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top